Raps - samma prestanda som diesel

NyhetPRESSMEDDELANDE 2006-12-07

Raps ger samma prestanda som diesel i tanken

Intresset för förnybara drivmedel ökar. Det märks också när det gäller lantbruksmaskiner. Marknadens intresse kombinerat med de lagstadgade miljökraven ställer nya krav på tekniken i motorerna. De produkter som Lantmännen Maskin representerar ligger långt fram när det gäller att möta framtida krav.

Det biologiska drivmedel som det är mest fokus på idag, åtminstone när det lantbruksmaskiner, är RME (rapsmetylester), också kallat biodiesel. Vanlig diesel kan idag innehålla upp till fem procents inblandning av RME, vilket också är ett minimikrav att alla motorer klarar. Men många av produkterna som Lantmännen Maskin levererar har en teknik som klarar 100 procent RME, det vill säga att det går att köra på ren RME. Vid Plönningegymnasiet i Halland har nyligen gjorts jämförande praktiska tester med Valtratraktorer som körs på vanlig diesel respektive ren RME. – De så kallade "rapstraktorerna" användes till varierande körning i både jordbruket och i skogen. Vi ser ingen skillnad i prestanda. Enda påtagliga skillnaden är att det luktar matos från traktorerna som körs på RME istället för diesel. Valtratraktorerna har gått helt utan anmärkning på biodiesel med undantag av att vi bytt en kort returslang till bränslesystemet på en traktor. När det gäller bränsleförbrukningen ser vi ingen skillnad jämfört med diesel som drivmedel, säger maskinlärare Lars Alm på Plönningegymnasiet.
Generellt gäller för de maskiner som körs på ren RME att olja samt olje- och bränslefilter bör bytas med ett halverat intervall jämfört med om de körs på vanlig diesel.
Traktorerna från Valtra går att köra på ren RME på alla "steg 2 modeller". De nya "steg 3 modellerna" klarar 20 procent inblandning och tester pågår för högre inblandning.
Fendt är det enda traktormärke där alla modeller från 1995 och framåt går att köra på ren RME, det omfattar även de nya steg 3 modellerna. Även maskinerna från Claas går att köra på 100 procent RME och man erbjuds då ett särskilt "Biocare" serviceavtal för att optimera driftsäkerheten. - För oss betyder satsningen från våra leverantörer på alternativa bränslen oerhört mycket. Det är viktigt att vi tillsammans arbetar för att kunna tillhandahålla den senaste tekniken inom maskinbranschen för att på så sätt verka för en renare miljö, säger Lennart Edling, vd Lantmännen Maskin.För frågor kontakta gärna: Lennart Edling, vd, Lantmännen Maskin, 040-386400 Anna-Lena Lindell, marknadskomm.chef Lantmännen Maskin, tel. 0730-523201