Rapport från presskonferens om salmonella

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2006-02-10 Rapport från presskonferens om salmonella Bakgrund, händelseförlopp, Lantmännens åtgärder och roll var några av de saker som belystes vid fredagens presskonferens, som ägde rum i direkt anslutning till en kundträff till vilken de 195 berörda kunderna bjudits in.

– Jag vill börja med att beklaga det som hänt. Vi vet att detta är en mycket tung situation för de kunder som drabbats av smitta på sin gård. Vi från Lantmännen kommer att göra vårt allra yttersta för att hjälpa våra kunder, både genom rådgivning och stöd, men även ekonomiskt, inledde Arne Rantzow, chef för Lantmännen Lantbruk.

Arne Rantzow gav också en kort sammanfattning av dagens kundträff som hade präglats av "sans och balans, respekt för allvaret i situationen och samtidigt en positiv framtidstro för grisnäringen".

Presskonferensen hölls just efter att Lantmännen, tillsammans med Jordbruksverket, Länsveterinären med flera haft ett informationsmöte till vilket alla gårdar som mottagit mjölfoder från Lantmännens foderfabrik i Åhus under den aktuella perioden var inbjudna. Sammantaget deltog cirka 100 grisproducenter på mötet.

– Vid informationsmötet med våra kunder gick vi tillsammans med Jordbruksverket, Länsveterinären och Djurhälsovården igenom den aktuella situationen, saneringsfrågor, hur ersättningsfrågor kommer att hanteras och en rad andra praktiska frågor samt svarade på frågor från våra kunder, berättar Arne Rantzow.

Under fredagen kunde det konstateras att över 3 000 prover hade tagits på 135 gårdar i Sydsverige. Bland dessa har Jordbruksverket funnit salmonella hos djur i endast två fall.

I Skåne har sammantaget 47 svinbesättningar undersökts. I 35 av besättningarna hittade man ingen salmonella, i åtta av dem har man hittat salmonella i fodersystemet, i två besättningar har man hittat salmonella i både fodersystem och hos djur. De positiva djuren representerar två positiva grisboxar i två olika besättningar. Thomas Svensson, veterinär och koordinator av salmonellafrågan hos Statens Jordbruksverk, kunde därmed konstatera att antalet smittade djur är väldigt lågt i förhållande till vad man hittat i fodret.

Kjell Larsson, som är ansvarig för fodersäkerhet inom Lantmännen Lantbruk berättade om hur Lantmännen i samarbete med myndigheterna arbetar med salmonellakontroll.

– Vi har ett unikt salmonellaläge i Sverige med väldigt få fall av salmonella hos djur per år. Anledningen till detta är att foderindustrin tillsammans med myndigheterna arbetar väldigt systematiskt och noga med kontrollprogram. Detta gör också att vi hittar salmonella i våra råvaror och kan vidta de åtgärder som behövs för att hindra att salmonellan sprids vidare i livsmedelskedjan. Det finns exempelvis inget känt fall där man kunnat visa att salmonella hos personer smittade i Sverige kommit från foder som djuren ätit, säger Kjell Larsson. För ytterligare information: Kontakta gärna Kjell Larsson, ansvarig för fodersäkerhet inom Lantmännen Lantbruk, tele: 070-536 93 42.
Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännen-ägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 18 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se