Projekt Blåljus anpassas efter nya villkor på marknaden

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2007-10-16

Projekt Blåljus anpassas efter nya villkor på marknaden Prisrally på spannmål ökar drivkrafterna för lantbrukarna att återta mark i odling. Signalerna från många odlare är de kommer att öka sin spannmålsodling till år 2008. Det innebär högre kvantiteter för spannmålshandeln. Lantmännen Lantbruk kommer därför att anpassa sig efter dessa förutsättningar för att omstruktureringsprojektet Blåljus ska nå sitt mål.

Lantmännen Lantbruk har tidigare informerat om hur många anläggningar som ska hållas öppna under skörd 2008, som en del i strukturprojektet Blåljus. Denna plan har nu reviderats i och med förändrade förutsättningar i omvärlden.
– Vi har beslutat att de anläggningar som vi haft öppna under årets skördesäsong också kommer att vara öppna nästa år, säger Arne Rantzow, affärsområdeschef Lantmännen Lantbruk.

Med anledning av att lantbrukarna fått ökade drivkrafter att återta mark i odling, bland annat på grund av prisrallyt på spannmål och att EU beslutat att kravet på träda ska slopas, räknar Lantmännen med att upp till en tredjedel av den areal som nu ligger i träda åter kan komma att odlas nästa år. Lantmännen Lantbruk räknar med att köpa in ytterligare drygt 250 000 ton spannmål nästa år. Det innebär att Lantmännen Lantbruks skördemottagning nästa år beräknas hamna på 1,4–1,5 miljoner ton.
– Det är glädjande att mer mark odlas. För oss innebär det att de volymer vi tar emot under skörd ökar med cirka 20 procent, och därför måste den plan vi haft för att anpassa vår struktur till minskande kvantiteter förändras, säger Mikael Jeppsson, chef för spannmålsdivisionen på Lantmännen Lantbruk.

Det innebär ingen ändring av Blåljus målsättning att nå en konkurrenskraftig verksamhet.
– Man kan nå detta på två sätt, genom att sänka kostnader och genom att öka volymen. Nu pekar förutsättningarna på ökade volymer och då anpassar vi oss efter detta, fortsätter Mikael Jeppsson.

Huvudmålet i Projekt Blåljus, att nå en effektiv och internationellt konkurrenskraftig spannmålsverksamhet inom Lantmännen, står fast. Fram till nu har överkapaciteten minskat från 2 miljoner ton lagring till 1,6 miljoner ton, interntransporterna av spannmål har halverats. Projektet har sparat 120 miljoner kronor i omkostnader.

En lista över vilka anläggningar som finns öppna vid skörd 2008 finns på www.lantmannen.com under För lantbrukaren/Spannmål/Aktuellt

För ytterligare information kontakta: Arne Rantzow, affärsområdeschef Lantmännen Lantbruk, tel: 070-327 78 79 Mikael Jeppsson, chef spannmålsdivisionen, Lantmännen Lantbruk, tel: 070-319 53 60 Fakta/Lantmännen Lantbruk Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Lantmännen ägs av 44 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 32 miljarder kronor. Lantmännen Lantbruk utgör koncernens kärnverksamhet. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannen.com