Produktionen i foderfabriken i Åhus är igång igen

Nyhet

Pressinbjudan

Produktionen i foderfabriken i Åhus är igång igen Lantmännen Lantbruks fodertillverkning i Åhus har startat igen. Produktionen påbörjades i helgen, och i dag den 5 april går de första foderleveranserna ut.

Efter ett omfattande rengörings- och saneringsarbete tog Jordbruksverket ett stort antal prover i foderfabriken i Åhus. Dessa visade att fabriken är fri från salmonella, och Jordbruksverket har nu lämnat ett skriftligt tillstånd till Lantmännen Lantbruk att åter starta foderproduktionen där. Produktionen startade i helgen, och de första leveranserna går ut i dag den 5 april.

Lantmännen Lantbruk kommer under fabrikens uppstartsperiod att ta prover i tillverkningslinjen varje dag, och fodren som tillverkas hålls i karantän tills provsvaren är klara. Till att börja med tillverkas enbart Nötfor-produkter. Piggfor-produkterna kommer sedan att börja tillverkas efter samråd med Jordbruksverket. Tills vidare kommer endast värmebehandlade produkter att tillverkas i Åhus.

– Det känns skönt att starta fabriken igen efter ett stillestånd på drygt två månader, säger Anders Nilsson, tillverkningschef på Lantmännen Lantbruks foderdivision. Vi har under den senaste månaden arbetat intensivt med att genomföra den åtgärdsplan för rengöring som vi tog fram tillsammans med Jordbruksverket. Därför vågar vi nu påstå att Åhus är Sveriges renaste foderfabrik.

Vid frågor kontakta Kjell Larsson, fodersäkerhetsansvarig Lantmännen Lantbruks foderdivision, tel 070-536 93 42 Anders Nilsson, tillverkningschef Lantmännen Lantbruks foderdivision, tel 070-532 20 50

Välkommen till en pressträff med visning av foderfabriken i Åhus Tid: Måndagen den 10 april klockan 14.00 Plats: Lantmännen Lantbruks foderfabrik i Åhus, personalmatsalen

På programmet står en presentation av Lantmännen Lantbruks åtgärder i Åhus och inom övrig foderproduktion med anledning av salmonellafynden. Lantmännens kvalitetsarbete och riskhantering kommer också att belysas.

Meddela gärna att du kommer till pressträffen. Kontakta Camilla Lindgren via e-post camilla.lindgren@lantmannen.se eller telefon 040-22 54 96.

2006-04-05

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se