Pressmeddelande 2006-03-23 Glädjande besked om RME minskar Sveriges oljeberoende

Nyhet

Minskat oljeberoende, bättre klimat och fler arbetstillfällen i Sverige. Det kan bli resultatet av en proposition från regeringen som föreslår en ökad inblandning av biokomponenten RME i dieselbränsle. - Lantmännen har länge arbetat med denna fråga och förslaget är därför mycket välkommet, säger Bengt Håkansson, affärsområdeschef Lantmännen Energi.

Regeringen har i dagarna offentliggjort en proposition om miljöklassning av alternativa motorbränslen. Syftet med förslaget är att främja introduktionen och användandet av alternativa motorbränslen, det vill säga bränslen som är avsedda att ersätta bensin och diesel. Propositionen innehåller ett väntat förslag om ökad inblandning av RME, rapsmetylester, i diesel från dagens nivå på två procent till fem procent.

- Den ökade inblandningen av RME i diesel är ett mycket välkommet förslag. Detta är en fråga som Lantmännen Energi har jobbat länge med. Efterfrågan från marknaden har varit stor, liksom viljan hos lantbrukarna, säger Bengt Håkansson, affärsområdeschef Lantmännen Energi.

I Sverige förbrukas i dag cirka fyra miljoner kubikmeter diesel. Det nya lagförslaget skulle kunna innebära att 200 miljoner liter RME kan komma att ingå i den diesel som konsumeras. Detta ger svenska jordbrukare möjligheten att öka sin produktion av raps samt innebär också att fler RME fabriker kommer att behövas.

- En ökad inblandning av RME bidrar till minskat oljeberoende vilket leder till bättre klimat eftersom användning av förnybart bränsle bidrar till att minska koldioxidutsläppen. En ökad svensk produktion av RME ger också Sverige fler arbetstillfällen, konstaterar Bengt Håkansson.

Lantmännen har förutsett denna utveckling och bygger därför en ny biodieselanläggning i Karlshamn som kommer att tas i drift under våren 2006. Anläggningen kommer att producera 45 000 kubikmeter biodiesel per år och beräknas ge en sysselsättning på 15 personer.För ytterligare information kontakta gärna:

Bengt Håkansson, affärsområdeschef Lantmännen Energi , mobil 070 - 588 83 14