Precisionsodling via satellit anpassar mineralbehovet på åkern

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2006-08-01

Precisionsodling via satellit anpassar mineralbehovet på åkern

Från noll till 200 kilo per hektar. Så mycket kan behovet av mineralgödsel variera inom ett och samma fält. Det gör det inte lätt att gödsla åkern rätt. Men med en ny svenskutvecklad teknik, så kallad precisionsodling, går det att bättre pricka in exakt mängd näring på rätt ställe. Tekniken använder sig bland annat av GPS och blir i höst tillgänglig via internet.

Hur ska lantbrukaren kunna minska insatserna av energi, växtnäring och ogräsbekämpning och samtidigt öka kvaliteten på grödan? Det har varit en övergripande frågeställning i några forskningsprojekt som under flera år har pågått i olika delar av Sverige. Projekten har till stora delar finansierats av Lantmännen, Stiftelsen Lantbruksforskning och VL-stiftelsen och utförts i samarbete med YARA, JTI i Uppsala, SLU i Skara och Uppsala inom AgroVäst-projektet "PrecisionsodlingSverige (POS)".

Inom ett och samma fält kan jordens behov av mineraler som kväve, kalcium, magnesium, koppar eller zink variera kraftigt, från ett naturligt överskott till ett behov på flera hundra kilo ren mineralgödsel. Förr, när bönderna plöjde för hand, bildade de sig samtidigt en uppfattning om jordens variationer. Men med dagens stora skiften är det svårt att med blotta ögat avgöra behovet av mineraltillförsel för att nå rätt innehåll i hela skörden. För att tillföra jorden rätt näring, i rätt mängd och på rätt plats kan dagens bonde nu istället använda en ny svenskutvecklad teknik.

Den nya tekniken kallas platsspecifik odling eller precisionsodling och kombinerar analys av jord och växt med GPS-teknik, det satellitnavigeringssystem som finns i båtar, flygplan, bilar och nu också i lantbruksmaskiner.

- Genom precisionsodling går det att analysera och tillföra de mineraler som behövs och tillföra dem på rätt ställe, detta på ett sätt som gynnar både miljö och ekonomi. Naturligtvis kan man även utnyttja metoden till att tillföra andra näringsämnen om konsumenterna önskar ökade halter. För de flesta växter ökar upptaget om det finns mer näring i marken. Växter kan sedan också dresseras, via växtförädling, att ta upp mer näring, säger Anders Jonsson, utvecklingschef på Lantmännen AnalyCen i Lidköping och adjungerad professor vid avdelningen för precisionsodling vid institutionen för markvetenskap, SLU.

För att ytterligare förenkla möjligheten att behovsanpassa mineraltillförseln på åkrarna startar Lantmännen i höst den nya datoriserade tjänsten Kartdata Direkt. De lantbrukare som ytterligare vill följa upp innehållet i grödan eller upptäcka eventuella brister av övriga mineraler kan lämna in hela plantor och skördeprodukter till analys hos Lantmännen AnalyCen.

Mer om precisionsodling finns att läsa i Innovationsboken som kan beställas på www.lantmannen.com

För ytterligare information kontakta gärna: Anders Johnsson, Lantmännen AnalyCen, mob 070-558 87 00 Annika Hjerpe, presschef Lantmännen, mob 070-657 42 37

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se