Positiva signaler för den svenska spannmålsmarknaden

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2006-01-26

Positiva signaler för den svenska spannmålsmarknaden Konkurrenskraftig spannmålsverksamhet bygger på kostnadseffektivitet. Med åtgärderna i Lantmännens rationaliseringsprogram är målet att öka betalningsförmågan med 10 öre/kilo. – Vi tror på spannmålsmarknaden i framtiden, det är här som intäkterna och framtidstron skapas, säger Mikael Jeppsson, chef för spannmålsdivisionen.

– Lantmännen Spannmål är nu organiserad i produktområden. Vi har därmed blivit effektivare i marknadsbearbetningen. Det gäller kunder i Sverige, i Europa och globalt. Lantmännen följer dagligen marknaden och lever med dess förändringar. Svenskt lantbruk kommer att kunna hävda sig väl i en allt större internationell konkurrens, säger Mikael Jeppsson.
Nuläge på marknaden Prognosen för vetet i ett längre perspektiv indikerar inte några större förändringar, med ett stort undantag. Om etanolproduktionen i Sverige byggs ut, skapas förutsättningar för en stabil efterfrågan och ett positivt utrymme för kvarnvete och andra produkter med vete som råvara.

– Marknadspriset på havre har ökat kraftigt under denna säsong. Efterfrågan är just nu större än tillgången. De terminspriser för skördeleverans som Lantmännen presenterar dagligen visar att marknaden är beredd att betala mer för havren än den gjort på flera år. Lantmännen har under året gjort försäljningar av grynhavre på den europeiska marknaden. En ökning väntas till nästa år. Detta är en effekt av god marknadsbearbetning, bra sorter och långsiktigt kvalitetsarbete med möjlighet till spårbarhet, säger Göran Karlsson, produktmarknadschef havre/oljeväxter.

Svenska lantbrukare har aldrig terminssäkrat så mycket oljeväxter som inför skörd 2006. Med Lantmännens terminsverktyg och dagsnoteringar via SMS kan lantbrukaren följa marknaden och prissäkra sin odling vid rätt tillfälle. Lantmännen erbjuder också inför vårsådden kontrakt på energioljeväxter för tillverkning av RME (rapsdiesel) med särskilt stöd från EU på preliminärt 45 €/ha.

Även om maltkornsmarknaden varit pressad under flera års tid är maltkornet ett intressant alternativ inför vårsådden. Mälterikapaciteten på den svenska marknaden innebär bra avsättningsmöjligheter i närområdet för en stor del av det maltkorn som produceras i landet. Sverige har ett mycket bra rykte bland mälterier i Europa och världen. Sverige har också en fraktfördel när det gäller försäljning till den växande ryska marknaden.

Marknaden för ekologiska produkter fortsätter att öka, inte minst i Europa. Lantmännen har varit mycket lyckosamma på denna marknad under många år. Av försäljningen exporteras numera ca två tredjedelar till kunder i både England, Tyskland och USA, marknader som växer. För mer information kontakta gärna: Mikael Jeppsson, chef spannmålsdivisionen, tele: 070-319 53 60 Göran Karlsson PMC Havre/oljeväxter/ärter, tele: 011-21 80 05, 070-546 13 85 Lars Medin PMC vete/råg, tele: 011-21 81 12 Per Germundsson PMC maltkorn/korn, tele: 040-22 53 65, 070-688 53 65 Anneke Svantesson PMC ekologiskt , tele: 0171-267 82, 070-632 67 82

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 50 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 16 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se