Ökad försäljning till Baltikum

NyhetPRESSMEDDELANDE 2006-09-12

Fler begagnade traktorer från Sverige till Baltikum

Lantmännen Maskin ökar sin försäljning av begagnade maskiner till de baltiska länderna och till Polen. Inträdet i EU har gett nya möjligheter för lantbrukarna i dessa länder att göra investeringar i sin maskinpark. Dessutom bidrar den svenska kronans värdering till att göra det extra intressant med begagnade lantbruksmaskiner från Sverige.

Lantmännen Maskins export av begagnade maskiner har under första halvåret 2006 gått från en mycket blygsam nivå till att svara för sex procent av Lantmännen Maskins totala begagnat försäljning. Estland är den marknad där Lantmännen Maskin har noterat den största ökningen i försäljning av begagnade maskiner. Efterfrågan omfattar allt från såmaskiner och traktorer till skördetröskor.

– Vi trodde att efterfrågan främst skulle öka på enklare och äldre maskiner men det har visat sig vara tvärtom. Störst försäljning har vi på relativt nya maskiner. Det kan förklaras av den stärkta ekonomin inom jordbruket på dessa marknader sedan inträdet i EU, säger Lennart Edling, vd Lantmännen Maskin.

I Baltikum och Polen säljer Lantmännen Maskin framförallt genom lokala återförsäljare men det kommer också allt fler enskilda köpare till Sverige för att titta på utbudet av begagnade maskiner. Detta är en utveckling som gynnar de svenska lantbrukarna eftersom det innebär bättre möjlighet att byta in sina gamla maskiner vid nyinvesteringar.För frågor kontakta gärna: Lennart Edling, vd Lantmännen Maskin, tel 040-386400 Göran Borin, begagnatmäklare Lantmännen Maskin, 0730-523207 Anna-Lena Lindell, marknadskomm.chef Lantmännen Maskin, tel. 0730-523201Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad, Svalöf Weibull och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se

Lantmännen Maskin AB Maskinbolaget för lantbruksmaskiner ansvarar för hela kedjan från inköp till försäljning och genom sina dotterbolag distributionsansvar för Danmark och Norge. Maskinbolaget representerar ett komplett produktsortiment där bl a varumärkena Valtra, Fendt och Claas ingår. Antal anställda är 900 och omsättningen beräknas uppgå till 3,5 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannenmaskin.se