Oacceptabelt låg ambitionsnivå för växtodlingsföretagen i Landsbygdsprogrammet

Nyhet

Oacceptabelt låg ambitionsnivå för växtodlingsföretagen i Landsbygdsprogrammet Regeringen presenterade i slutet av juli sitt förslag till nytt Landsbygdsprogram för åren 2007-2013. Lantmännen och Spannmålsodlarna är positiva till programmets omfattning i stort, men menar att de åtgärder som föreslås för växtodlingsföretagen ligger på en oacceptabelt låg ambitionsnivå.

– Det behövs tydligare positiva signaler för att vi inom jordbruket ska kunna möta samhällets förväntningar på oss när det gäller omställningen av energisystemen, säger Lantmännens ordförande Thomas Bodén.

Sedan den senaste jordbrukspolitiska reformen 2005 har spannmålsodlingen minskat med 15 procent och odlingsarealen är i år den lägsta i modern tid. Bristande lönsamhet gör att många bönder minskar eller lägger ned sin produktion i en tid när alla prognoser pekar på ökad efterfrågan från främst energimarknaden. Så sent som i juni föreslog statsministerns oljekommission en storsatsning för att ur råvaror från skog och åker producera bioenergi för att ersätta fossila bränslen. Liknande ambitioner finns såväl inom EU i stort som i andra delar av världen.

– I framtiden räknar vi med att marknadspriserna ger den stimulans odlarna behöver för att producera, men på kort sikt riskerar vi att tappa produktionsresurser utanför landets allra bästa jordbruksbygder, säger Spannmålsodlarnas ordförande Per Sandberg. Svenska växtodlare har en nyckelroll att spela som leverantörer av förnybar energi, men vi får inte glömma att odling av högkvalitativa livsmedel för svenska konsumenter och för exportmarknaden kommer att förbli vår viktigaste uppgift, fortsätter Per Sandberg.

– Landsbygdsprogrammet behöver innehålla mer kraftfulla åtgärder för att främja en miljömässigt uthållig och internationellt konkurrenskraftig spannmåls- och oljeväxtodling där produktion lönar sig bättre än passiv markförvaltning, menar Per Sandberg och Thomas Bodén. Vi efterlyser miljöskyddsåtgärder med mer attraktiva ersättningsnivåer för att säkra en god anslutning och det är en uppfattning vi delar med LRF. Vi vill också se en tydligare prioritering av investeringar i miljöteknik och bioenergi. Sverige måste vidare inom EU driva på för ett snabbt avskaffande av det obligatoriska trädeskravet och för en höjd ersättning vid odling av energigrödor, avslutar Per Sandberg och Thomas Bodén.

För mer information, kontakta: Thomas Bodén, ordförande Lantmännen, tele: 070-544 66 09 Per Sandberg, ordförande Spannmålsodlarföreningen, tele: 070-546 50 03