Ny Yara N-Sensor ALS ger ökad kundnytta

Nyhet

För behovs- och platsanpassad kvävegödsling och växtskyddsbehandling finns nu Yara N-Sensor ALS. Unikt för denna nya modell är att den har en egen ljuskälla och kan användas både dag och natt. Dessutom går det att behovsanpassa växtskyddsdosen direkt vid sprutningen.

Yara N-Sensor ALS har samma välbeprövade agronomiska kalibrering som den traditionella sensorn. Unikt för modellen är dock att den har en egen ljuskälla vilket betyder att den går att använda både dag och natt. Detta ger möjlighet till högre avverkning samt att man kan spruta på mornar och kvällar när det är mindre risk för vindavdrift, vilket är både miljövänligt och mer ekonomiskt.

Förutom att man kan använda Yara N-Sensor ALS vid fler tidpunkter på dygnet så går det även att plats- och behovsanpassa dosen för mjöldagg och bladfläckssvampar direkt vid sprutningen med den nya modellen.

Under säsongen 2005 har Yara N-Sensor provats på bland annat Krageholms Gods i Skåne. – Jag är mycket nöjd. Vi har använt Yara N-Sensor sedan 1999 och klart är att man kan utnyttja den nya modellen bättre. Vi upplever den som stabil och ljuskällan gör att det går att starta tidigare på mornarna och köra mycket längre, säger Christer Pålsson, driftsledare på Krageholm.
Sensortekniken är väl beprövad och har under ett antal år använts för att behovsanpassa kvävet vid kompletteringsgödsling i spannmål. Med den nya tekniken är användningsområdet större och Yara N-Sensor kan med fördel användas för anpassad tillförsel även vid huvudgivan i höststråsäd. Speciella kalibreringar för behovsanpassad komplettering i potatis och oljeväxter är också framtagna.

Yara N-Sensor ALS hade världspremiär vid Agritechnica i Hannover den 8-12 november. I Sverige säljs sensorn av Lantmännen.

För frågor kontakta gärna: Knud Nissen, precisionsodlingstekniker på Lantmännen, tel: 0510-888 19, 070-537 46 99

Bild på Yara N-Sensor ALS finns att ladda ner från www.lantmannen.se/ Press och bilder /Övriga pressbilder.