Ny tjänst på nätet skapar spannmålsaffärer lokalt

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2007-09-04

Ny tjänst på nätet skapar spannmålsaffärer lokalt Nu lanseras Mellangårdshandel, ett helt nytt sätt att handla med spannmål och andra grödor. Lantmännen Lantbruk har skapat en marknadsplats på Internet där köpare och säljare kan sammanföras. Genom att göra direktaffärer lokalt ökar lönsamheten för såväl kund som odlare.

Tjänsten fungerar så att köpare och säljare lägger ut sina offerter på Lantmännen Lantbruks webbsida och kan genom denna hitta lämpligt parti för att göra affär. Lantmännen sköter administrationen kring affären, analyser, frakt och vägning. För de lantbrukare som vill sköta administrationen själva finns även möjlighet att lägga ut egna annonser på samma webbplats.

– Vid direkthandel kopplas priserna till den lokala marknaden, vilket gör Mellangårdshandel extra intressant i de områden där transportavstånden är stora, säger Micael Sundström, marknadschef Lantmännen Lantbruk.

Genom att Mellangårdshandel kan skapa affärer i närområdet minimeras transporterna och hanteringskostnaderna. Tack vare att affären går via Lantmännen kan parterna göra en trygg affär utan kreditrisk.

– Vi vill genom vår nya tjänst bidra till att skapa goda affärer. Mellangårdshandel är ännu ett exempel på hur vi medverkar till ökad lönsamhet i lantbruket, säger Micael Sundström.

Affärer kan även göras upp långt i förväg. Till exempel kan försäljning av foderspannmål till hösten 2008 göras upp redan nu. På detta vis kan en animalieproducent pris- och tillgångssäkra sitt behov samtidigt som spannmålsproducenten tryggar sin avsättning till ett känt pris.

För ytterligare information kontakta Micael Sundström, marknadschef Lantmännen Lantbruk, tel 070-518 60 25 Fredrik Nilsson, försäljningschef Team Spannmål, Lantmännen Lantbruk, tel 070-590 93 40 Lars Sjösvärd, chef affärsutveckling spannmål, Lantmännen Lantbruk, tel 070-316 61 62

Se gärna även webbTV-inslaget om Mellangårdshandel som finns på www.lantmannen.com under Mediacenter/WebbTV.

Fakta/Lantmännen Lantbruk Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Lantmännen ägs av 44 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 32 miljarder kronor. Lantmännen Lantbruk utgör koncernens kärnverksamhet. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannen.com