Ny organisation för Weibull Trädgård

Nyhet

Ny organisation för Weibull Trädgård Weibull Trädgårds styrelse godkände vid styrelsemöte den 22 september förslaget till en ny organisation för Weibull Trädgård. Förslaget innebär bland annat att tre bolag slås samman till ett. Den nya organisationen beräknas träda i kraft 1 november.

Förslaget i sin helhet innebär: ? Tre bolag blir ett. De två dotterbolagen Weibull Torv AB och Svenskt Potatisutsäde AB förs in i moderbolaget Weibull Trädgård AB.
? Funktionerna yrkes- respektive konsumentmarknad slås samman till Marknad Norden. ? Funktionerna yrkes- respektive konsumentförsäljning slås samman till en sammanhållen försäljningsorganisation för Sverige.
? En sammanhållen inköps- och logistikavdelning bildas.

– Att tre bolag blir ett ger förutsättningar att skapa en ny, enklare organisation för Weibull Trädgård. Verksamheterna kommer att finnas kvar medan två bolagsstyrelser avvecklas. Administrationen förenklas och varje ansvarsområde kan i den nya organisationen fokusera på sitt respektive område, säger Stefan Sjöstrand vd för Weibull Trädgård.

Weibull Trädgård marknadsför trädgårdsprodukter till den nordiska marknaden under varumärkena Weibulls och Hammenhögs. Bolaget omsätter cirka 450 miljoner kronor, har 190 medarbetare och är ett dotterbolag till Svalöf Weibull som ägs av Lantmännen och BASF.

– Vi expanderar vår verksamhet och har fokus på tre av de nordiska marknaderna, Sverige, Danmark och Norge. Det återspeglar sig i vår nya marknadsfunktion Marknad Norden där vi fört samman både yrkes-och konsumentmarknaden. Det är en logisk förändring då de två marknaderna successivt närmar sig varandra. Vi skapar också en renodlad försäljningsorganisation för den svenska marknaden. Motsvarande organisation har vi redan för den danska marknaden. Alla inköps-och logistikfrågor samordnas till den nya inköps-och logistikfunktionen, säger Stefan Sjöstrand.

Weibull Trädgård har under våren genomfört flera interna projekt som syftat till att effektivisera verksamheten. Projekten har identifierat både dubbelarbete och ineffektiva flöden. Den föreslagna organisationsförändringen ligger i linje med de förslag till förändringar som kom fram under vårens projektarbeten. – Weibull Trädgård växer och ska fortsätta att växa. Men vår lönsamhet ska förbättras och verksamheten effektiviseras, säger Stefan Sjöstrand.

Den nya organisationen medför cirka 10 färre tjänster och besparingar motsvarande cirka fem miljoner kronor. MBL-förhandlingar inleds 26 september. Målet är att den nya organisationen ska träda i kraft 1 november 2005.

För frågor kontakta gärna: Stefan Sjöstrand, vd Weibull Trädgård, tel: 076-818 38 01

PRESSMEDDELANDE 1 (1)

2005-09-22 Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 50 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 16 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se