Ny metod för upptäckt av mögelgifter i spannmål

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 070807

Ny metod för upptäckt av mögelgifter i spannmål Mykotoxiner i spannmål kan medföra hälsoproblem för både människor och djur. Mykotoxiner är mögelgifter som bildas av mögelsvampar. Med hjälp av en ny metod (NIT) framtagen av Lantmännen kan man nu enkelt identifiera spannmålspartier i riskzonen. Thomas Börjesson, affärsutvecklare på spannmålsdivisionen, Lantmännen Lantbruk, har under flera år arbetat med att utveckla NIT-metoden för att mäta ergosterol i spannmål. Ergosterol är en indikator på förekomst av mykotoxiner i spannmålen. Mängden ergosterol är nära förknippad med svampbiomassa och halten ergosterol i spannmål ökar när svamp växer till. Man kan mäta ergosterol med hjälp av NIT-metoden som är en snabb och resurssnål analys av hygienstatus på spannmål. Metoden uppmärksammades nyligen i den internationellt ansedda tidningen Cereal Chemistry, och introduceras nu på Lantmännens spannmålsmottagningar.

– Från och med skörd 2007 har vi satt ett ergosterolgränsvärde på 20 för vete. Ligger det över 20 anser vi att det kan vara ett problem. Redan under juni månad tillämpades gränsvärdet för ett par vetepartier som var på väg att levereras till Falkenberg, berättar Thomas Börjesson.

Dan Davidsson, siloansvarig i Falkenberg, noterade att ergosterolhalterna låg över 20. Man beslöt därför att mäta mykotoxin-halterna i partierna, som visade sig ligga över gränsvärdet, och spannmålen var därför olämplig som foder eller livsmedelsråvara.

– Genom att på ett snabbt, enkelt och tillförlitligt sätt kunna mäta halten ergosterol har vi därmed undvikit att en problematisk råvara gått in i foder- eller livsmedelsindustrin, vilket naturligtvis är mycket positivt. Det är också viktigt att påpeka att mögelgifter i spannmål inte är ett vanligt förekommande problem, säger Thomas Börjesson.

Fakta om NIT-metoden Det världsledande analysföretaget FOSS ansvarar för utveckling av instrumenten och Lantmännen Lantbruks spannmålsdivision står för kunskapen kring själva metoden. I dag finns ett svenskt nätverk för användare av metoden (ErgoNET) och intresse finns i flera andra länder, exempelvis Danmark, Norge, Frankrike och Polen.För ytterligare information kontakta gärna: Thomas Börjesson, affärsutvecklare spannmålsdivisionen, Lantmännen Lantbruk, tel: 0705-59 85 59 Fakta/Lantmännen Lantbruk Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Lantmännen ägs av 44 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 32 miljarder kronor. Lantmännen Lantbruk utgör koncernens kärnverksamhet. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannen.com