Ny avtalsmöjlighet: lägg spannmål i depå och prissäkra senare

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2008-04-15

Ny avtalsmöjlighet: lägg spannmål i depå och prissäkra senare Lantmännen Lantbruk lanserar nu ett depåavtal. Avtalet innebär att lantbrukare kan leverera sin spannmål som vanligt under skörd men vänta med att säkra priset till senare i lagringsperioden.

När lantbrukarna väljer att prissäkra den spannmål som finns i depå görs det genom att teckna ett spot- eller terminsavtal med Lantmännen.
– Lantbrukarna erbjuds nu möjlighet att lagra spannmålen hos oss men prissäkra när som helst under hela lagringsperioden, när de själva bedömer att priset är som bäst. De behöver därmed inte själva lagra sin vara för att kunna utnyttja marknadens möjligheter, säger Mikael Jeppsson, chef för Lantmännen Lantbruks spannmålsdivision.

Depåavtalet innebär att lantbrukarna får en delbetalning på 75 procent av poolavtalets totala delbetalning 30 dagar efter leveransen. Den fasta depåavgiften i avtalet är 140 kronor per ton och inga extra avgifter tillkommer.

Depåavtalet är ytterligare en tjänst som underlättar för lantbrukarna att välja hur de vill göra sina spannmålsaffärer med Lantmännen Lantbruk. – Alla som vill lagra sin spannmål, oavsett om de har egna lagringsmöjligheter eller inte, kan teckna vårt depåavtal för hela eller delar av skörden, säger Micael Sundström, marknadschef Lantmännen Lantbruk.

Det nya depåavtalet kompletterar väl Lantmännen Lantbruks torkavtal, som innebär ett fast torkningspris på 90 kronor per ton. – Lantbrukare som väljer depåavtal och torkavtal behöver inte investera i egen torkutrustning eller lagerplats, utan kan prioritera andra investeringar på gården, säger Micael Sundström.

Fakta Terminsavtal: Vid avtal om terminspris får lantbrukaren ett pris för leverans i en bestämd framtida leveransperiod. Priserna uppdateras dagligen och baseras på den internationella marknaden.
Spotavtal: Vid avtal om spotpris får lantbrukaren Lantmännens aktuella marknadspris, och kan leverera inom två månader eller spontanleverera utan att ha ett tecknat avtal med Lantmännen.
Poolavtal: Vid poolavtal väljer lantbrukaren att leverera sin spannmål i någon av de två poolperioderna. Lantmännen Lantbruks spannmålshandlare sköter sedan försäljningen av spannmålen. Betalningen till lantbrukaren grundar sig på Lantmännen Lantbruks samlade affärer under poolperioden.

Vid frågor kontakta Micael Sundström, marknadschef Lantmännen Lantbruk, tel: 070-518 60 25 Mikael Jeppsson, chef spannmålsdivisionen, Lantmännen Lantbruk, tel: 0703-19 53 60 Fakta/Lantmännen Lantbruk Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Lantmännen ägs av 42 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 36 miljarder kronor. Lantmännen Lantbruk utgör koncernens kärnverksamhet. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannen.com