Ny ägarorganisation kräver stadgeändringar i Lantmännen

Nyhet

2005-11-10PRESSINBJUDANNy ägarorganisation kräver stadgeändringar i Lantmännen Den 14 november träffas de förtroendevalda i Svenska Lantmännens ek för i en extra föreningsstämma. Detta för att besluta om stadgeändringar inför en ny framtida medlems- och ägarorganisation. Förhoppningen med en sådan ny och enklare organisation är att ge Lantmännens ägare möjlighet att få en bredare kunskap om koncernen och därigenom skapa ett större engagemang och förtroende hos ägarna.

Anledningen till att Lantmännen vill förändra medlems- och ägarorganisationen är att få en ny och enklare organisation. Därigenom hoppas man bland annat kunna bredda ägarnas kunskaper om koncernen. Ett syfte med detta är att öka ägarnas möjligheter att engagera sig i hela Lantmännenkoncernens verksamhet och inte enbart i de delar som berör lantbruk.

Härmed inbjuds media till Lantmännens extra föreningsstämma. Efter stämmans slut äger en presskonferens rum.
Tid: Den 14 november klockan 10.30-15. Presskonferensen äger rum cirka klockan 15.30 Plats: Klarasalen, Målargatan 1, Stockholm Närvarande på presskonferensen är Thomas Bodén, styrelseordförande och Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef.

För frågor kontakta gärna: Thomas Bodén, styrelseordförande, Lantmännen, tel: 070-544 66 09 Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef, Lantmännen, tel: 070-218 02 83 Annika B Hjerpe, presschef, Lantmännen, tel: 070-424 38 91

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 50 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 16 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se