Ny ägare till Lantmännen Analycen

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2007-10-26 Ny ägare till Lantmännen Analycen

Från och med 26 oktober är Eurofins Danmark A/S ny ägare till Lantmännen Analycen. Lantmännens avyttring av bolaget är ett steg i arbetet med koncernens långsiktiga portföljstrategi, där fokusering på kärnverksamheten är central.

– Målet med Lantmännens strategi är att öka koncernens lönsamhet. En viktig pusselbit för att nå dit är att öka fokuseringen genom ett kontinuerligt arbete med koncernens portföljstrategi. Den ska tydliggöra vilka affärsområden/bolag som är kärnverksamheter, och vilka verksamheter Lantmännen långsiktigt inte ska driva vidare, säger Per Strömberg, vd och koncernchef.

I arbetet med portföljstrategin identifierades Lantmännen Analycen som ett avyttringsområde och franska laboratoriekoncernen Eurofins visade intresse för att köpa bolaget. Lantmännen och Eurofins Danmark A/S träffade därför avtal den 5 september om försäljning av samtliga aktier i Lantmännen Analycen AB till Eurofins.

En så kallad due diligence (genomgång av Lantmännen Analycens räkenskaper) har genomförts och affären avslutades i dag den 26 oktober. Därmed övergår Lantmännen Analycen AB med dotterbolag till den nya ägaren från och med i dag.

– Affären innebär att Lantmännen Analycen nu kommer att ingå i en koncern med en uttalad ambition att växa inom bolagets verksamhetsområden, vilket på sikt kommer att vara till gagn både för företaget och för dess anställda, säger Clas Eriksson, tidigare ordförande i Lantmännen Analycen AB.

För frågor kontakta gärna: Clas Eriksson, vice vd Lantmännen, tel: 0705-71 18 08

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 44 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 32 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com