Noggranna analyser kräver mer tid

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2005-12-16 Noggranna analyser kräver mer tid Lantmännen har tidigare meddelat att man i mitten av december ska presentera de spannmålsanläggningar som anses strategiska att behålla. Noggranna och komplexa analyser inom förändringsarbetet medför att Lantmännen nu väljer att presentera de strategiska anläggningarna först i slutet av januari.

– Det var vår målsättning att presentera de strategiska anläggningarna i december, men analysarbetet kräver mer tid. Det är oerhört viktigt att vi inte fattar förhastade beslut. Därför väljer vi nu att presentera de strategiska anläggningarna först i andra halvan av januari, säger Mikael Jeppsson, chef för spannmålsdivisionen.

Förändringarna är en viktig milstolpe inom svensk spannmålsverksamhet.

– Det är viktigt att allt blir rätt från början och vi lämnar inget åt slumpen. Vi vet att många går och väntar på besked i denna angelägna fråga. Så fort allt undersöknings- och analysarbete är färdigt kommer alla berörda parter att bli informerade, avslutar Mikael Jeppsson.

Den stora förändringen i anläggningsstrukturen kommer att ske först hösten 2007. Men volymutvecklingen och lönsamheten inom spannmålsverksamheten visar att ett antal anläggningar kommer att beröras redan till skörd 2006.

Vid frågor kontakta gärna: Mikael Jeppsson, chef spannmålsdivisionen, tel: 070-319 53 60 Arne Rantzow, chef Lantmännen Lantbruk, tel: 070-327 78 79Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 50 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 16 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se