Miljötillstånd för Lantmännens etanolutbyggnad beviljat

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2006-11-02 Miljötillstånd för Lantmännens etanolutbyggnad beviljat

Lantmännen Agroetanol har nu fått miljötillståndet beviljat för utökad produktion i Norrköping. Den nya produktionslinjen, som årligen kommer att producera 150 miljoner liter drivmedelsetanol, kan nu börja byggas och kommer att tas i bruk år 2008.

Den nya produktionslinjen kommer att byggas i nära anslutning till den befintliga anläggningen och beräknas stå klar i augusti 2008. Totalt kommer därmed Lantmännen Agroetanol årligen att producera 210 miljoner liter drivmedelsetanol baserad på 550 000 ton spannmål. – Den svenska marknaden för drivmedelsetanol förväntas öka från dagens 270 miljoner liter till 500 miljoner liter år 2008. Vi förväntar oss att EU kommer att tillåta en ökad inblandning i 95-oktanig bensin från dagens 5 procent till 10 procent. Etanol är i dag det enda möjliga bioalternativet till bensin. Med den nya anläggningen möter vi kundens efterfrågan på förnybara drivmedel samtidigt som vi minskar vårt importberoende av fossila bränslen. Total bidrar vi till en minskad växthuseffekt, säger Bengt Håkansson, affärsområdeschef Lantmännen Energi.

Länsstyrelsen i Östergötland har beviljat miljötillståndet för Lantmännens utökade drivmedelsetanoltillverkning.
– Det är glädjande att denna viktiga milstolpe i expansionsprojektet har uppnåtts. Det gör att vi nu med full kraft och utan förseningar kan satsa på att bygga den nya produktionslinjen, säger Bengt Håkansson.

Kenneth Werling, affärschef drivmedel Lantmännen Energi, har arbetat hårt med projektet. – Vår projektorganisation, som leds av FB Engineering, har gjort ett fantastiskt jobb, vars resultat inte hade varit möjligt utan ett bra samarbete med tjänstemän inom Länsstyrelsen Östergötland och Norrköpings kommun. Miljöaspekten i produktionen är oerhört viktig och något vi fokuserat starkt på ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Kenneth Werling. Produktionen blir en del i ett unikt större kombinat på Händelö i Norrköping.
– Eon Värme tar in biobränsle, gör grön el och levererar grön ånga till fabriken. Att använda grön energi vid etanoltillverkning gör att vi ersätter mer fossil energi än andra producenter. En del av biprodukterna från etanoltillverkningen används av Svensk Biogas, även om huvuddelen även i fortsättningen blir proteinfoder, säger Kenneth Werling.

För frågor kontakta gärna: Bengt Håkansson, affärsområdeschef Lantmännen Energi, tel: 0705-888 314 Kenneth Werling, affärschef drivmedel Lantmännen Energi, tel: 0702-664 145 Eva Emrin, informationschef Lantmännen Energi, tel: 0703-59 59 20

Bilder på Bengt Håkansson och Kenneth Werling finns att hämta på www.lantmannen.com under fliken Mediacenter/Bildarkiv/Ledningen i Energi

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com