Marknaden för Lantmännens biologiska betningsmetoder växer

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 070717

Marknaden för Lantmännens biologiska betningsmetoder växer

Lantmännen Lantbruks biologiska betningsmetoder når fler och fler internationella godkännanden. Cedomon och Cerall blev nyligen godkända i Litauen. Den 4 juli blev det också klart att Cerall godkänns i Schweiz. Utöver lansering på bred front i Sverige växer nu den internationella marknaden.

Den biologiska betningsmetoden Cedomon är nu godkänd i Litauen och saluförs därmed i åtta länder; Sverige, Danmark, Norge, Finland, Polen, Österrike, Italien samt Litauen. Betningsmetoden Cerall är efter godkännandet i Schweiz till försäljning i fem länder; Sverige, Finland, Österrike, Litauen samt Schweiz. Förutom att metoderna Cedomon och Cerall används i bred omfattning i Sverige, lanseras och saluförs de nu på bred front via distributörer i ovanstående länder. Nya länder och marknader tillkommer kontinuerligt allt eftersom produkterna godkänns nationellt.

– Det är en mycket positiv utveckling för Lantmännen att vi utöver lanseringen i Sverige nu även når fler godkännanden internationellt. Det innebär att vi kan erbjuda fler europeiska kunder alternativ till kemisk betning, säger Peter Annas, avdelningschef Seed Treatment, Lantmännen Lantbruk.

Biologiskt behandlat utsäde innebär att inga främmande ämnen eller substanser tillförs naturen, vilket medför att lantbrukarna vid användning av utsädet varken behöver känna oro för miljön eller för sin egen hälsa. Dessutom visade nyligen resultat från Sveriges lantbruksuniversitets fältförsök, för tredje året i rad, att de biologiska betningsmetoderna ger bättre effekt än de testade kemiska preparaten.

Fakta om de biologiska betningmetoderna Cedomon och Cerall: Innehåller en jordbakterie som är en naturlig fiende till de utsädesburna sjukdomar som plantan kan utsättas för.För ytterligare information kontakta gärna Peter Annas, avdelningschef Seed Treatment, Lantmännen Lantbruk, tel: 0706-99 03 65 Charlotte Elander, chef växtodlingsdivisionen, Lantmännen Lantbruk, tel: 0702-11 26 91

Fakta/Lantmännen Lantbruk Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Lantmännen ägs av 44 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 32 miljarder kronor. Lantmännen Lantbruk utgör koncernens kärnverksamhet. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannen.com