Lantmännens spannmålspriser för skördeperioden (pool 1)

Nyhet

Priserna för spannmål som levererats till Lantmännen under skördeperioden (pool 1) är nu klara. Prisnivån är en sammanvägning av hårt pressade priser under början av året och stigande priser under hösten.

Hösten 2006 har präglats av stora prishöjningar på spannmål. Under början av året låg spannmålspriserna på en relativt låg nivå. Torkan under sommaren resulterade i sjunkande skördevolymer och ökad efterfrågan samt stigande världsmarknads- och EU-priser. Också det ökande intresset för energispannmål är en prisdrivande faktor.

– Prisuppgången är värdefull för lantbruket som varit pressat under ett par år. Även om en viss korrigering skulle ske har vi svårt att se att priserna skulle falla tillbaka på de gamla nivåerna, säger Mikael Jeppsson, chef för Lantmännen Lantbruks spannmålsdivision.

Om de olika grödorna Torkan i juli påverkade kvantiteten och regnet i augusti påverkande kvaliteten på spannmålen. Priset på vete har stigit successivt sedan slutet av juli efter flera år av ett prisdämpande överskott på marknaden. Handeln med rågvete är liten och sker mestadels i Östersjöområdet. Priserna på rågvete följer kornpriserna förhållandevis väl.

Råg är sedan några år på väg att bli en underskottsvara. Årets sämre avkastning har därmed öppnat för högre försäljningspriser vilket även slår igenom på priserna i pool 1. På grund av underskott inom EU har priset på maltkorn stärkts väsentligt. Priserna på foderkorn har rört sig uppåt under hösten. Lägre tillgång på foderspannmål i EU och större efterfrågan på världsmarknaden har resulterat i stigande priser.

Efterfrågan på havre ökar i konsumentledet och det finns en tydlig koppling till hälsotrender. Priserna började stiga i september och har fortsatt uppåt sedan dess.

Den växande ekologiska marknaden och årets svaga skörd har gett ett prisrally på marknaden för ekologisk spannmål i hela Europa. Goda nyheter för svenska ekoodlare är att både Danmark och Tyskland nu tycks bli importörer samtidigt som Englands importbehov förväntas vara fortsatt högt.

Vid frågor kontakta gärna: Mikael Jeppsson, divisionschef Spannmål, Lantmännen Lantbruk, telefon 070-319 53 60 Korn/Maltkorn, Per Germundsson, produktmarknadschef, telefon 070-688 53 65 Havre/Raps, Göran Karlsson, produktmarknadschef, telefon 070-546 13 85 Vete/Råg, Lars Medin, produktmarknadschef, telefon 070-301 81 12 KRAV-spannmål, Anneke Svantesson, produktmarknadschef, telefon 070-632 67 82

Slutpriser, pool 1, för olika områden finns att ladda ner från webbplatsen: www.lantmannen.com under Mediacenter/pressmeddelanden