Lantmännens slutbetalningar för pool 1

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2005-11-30 Lantmännens slutbetalningar för pool 1 Slutpriserna för pool 1 är nu klara och slutavräkningarna kommer att skickas ut vecka 50. På en allt mer avreglerad marknad blir prissvängningarna större vilket har resulterat i att det blev fler av både vinnare och förlorare jämfört med föregående år.

Årets skörd i Europa (EU-25) beräknas till 250-254 miljoner ton jämfört med en förbrukning på cirka 245 miljoner ton. Skörd 2004 gav rekordstora 280 miljoner ton som har påverkat prisbilden 2005. God efterfrågan på havre, råg och ekologisk spannmål har gjort att marknadspriset har gått upp mot föregående år. Priserna för vete, korn och maltkorn har däremot varit pressade.

Lantmännens införande av så kallade nollorter innebär för flera leverantörer sänkta ortsavdrag jämfört med förra året på 2-3 kr/dt. Lantmännens indelning i prisområden innebär en differentiering av priserna vilket tydligare speglar den svenska marknaden.

Här är kommentarerna till de aktuella priserna; KRAV-spannmål. Efterfrågan från våra viktigaste exportmarknader England och USA har varit stor. Priserna på ekologisk spannmål höjs med 10-20 kr/dt jämfört med förra skörden Havre. Priset på foderhavre har påverkats i hög grad av den svaga skörden i Kanada och en inom EU lägre skörd med delvis bristfällig kvalitet. Detta har bidragit till att priset är högre än motsvarande period förra året.
Grynhavre. För Sigill grynhavre är garantipriset oförändrat jämfört med 2004. För konventionell Sanghavre är tillgången större än efterfrågan vilket innebär att priset är något lägre än föregående år. Oljeväxter. Det ökande behovet av biodiesel inom EU är orsak till ett fortsatt bra oljeväxtpris. Oljeväxtpriset under pool 1 är något lägre än motsvarande tid förra året, men en högre oljehalt bidrar till att avräkningspriset blir i stort sett oförändrat. Ärter och lin. Marknaden för ärter och lin har uppvisat en stabilitet under året och prisnivån är jämförbar med förra året. Foderkorn. Den dåliga skörden i Spanien och Portugal gav ökat intresse för foderkorn i EU men en förväntad prisuppgång har motverkats av hård konkurrens från området kring Svarta Havet samt utförsäljning av interventionslager. Prisnivån är jämförbar med föregående år.
Maltkorn. Mälterierna i Europa har dålig lönsamhet vilket också påverkar priset på maltkorn. Traditionella maltkornsimportörer i Asien och Sydamerika kan köpa billigare vara i Australien och Kanada.
Rågvete. Marknaden för rågvete påverkas i hög grad av en pressad vete- och kornmarknad.
Kvarnvete. Även om den europeiska veteskörden är mindre 2005 än året innan ligger priserna kvar på en låg nivå. Hård konkurrens från Svarta Havet har gjort att exporten till Nordafrika gått trögt. En svag exportmarknad för kvarnvete och stor inhemsk förbrukning av fodervete resulterar i liten prisskillnad mellan kvarn- och fodervete. Råg. Minskad odling i Sverige och varierande kvalitetsutfall i Sverige och Tyskland har resulterat i högre priser på råg. Förutsättningarna varierar lite mellan olika delar av Sverige. Kontaktpersoner: Vete/råg: Mikael Jeppsson, chef spannmålsdivisionen tel: 040-22 53 60, mob:070-319 53 60 Havre/oljeväxter: Göran Karlsson, produktmarknadschef tel: 011-21 80 05, mob:070-546 13 85 Maltkorn/korn: Per Germundsson, produktmarknadschef tel: 040-22 53 65, mob: 070-688 53 65 KRAV-grödor: Anneke Svantesson, produktmarknadschef tel: 0171-267 82, mob: 070-632 67 82

Poolpriserna hittar du också på www.lantmannen.se under pressmeddelanden.

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 50 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 16 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se