Lantmännens poolpriser för skördeperioden (pool 1)

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2007-11-27

Lantmännens poolpriser för skördeperioden (pool 1) Lantmännens poolpriser är nu klara för de flesta grödor. Höst- och vårvetepriserna är inte fastställda ännu. Det kommer de att bli i början på februari 2008.

Årets spannmålsmarknad har präglats av stora prissvängningar under tiden som handel av spannmål skörd 2007 har skett. Aldrig tidigare har prissäkringen via spannmålsbörser för inköp och försäljning av spannmål varit så stor. Lantmännen Lantbruk har fastställt poolpriserna för samtliga grödor, utom för höst- och vårvete. Utbetalning sker under vecka 50 som planerat, dock med undantag för vete där utbetalning sker i början på februari 2008.

– Anledningen till att vete senareläggs till februari beror på att en stor del av vår veteposition är säkrad i olika börskontrakt. Det är viktigt att vi betalar korrekta priser till odlarna och det är först när prissäkringarna är utväxlade mot försäljning av fysisk vara, som det slutliga vetepriset kan fastställas. Vår ambition är att kvarnvetepriset ska hamna på cirka 200 kr/dton. Vi kommer att räntekompensera för den senare utbetalningen, säger Mikael Jeppsson, chef för Lantmännen Lantbruks spannmålsdivision.

De olika grödorna Vetepriserna steg kraftigt under augusti och september, till följd av dåliga skördar i många veteområden och stor efterfrågan från Nordafrika och EU 27. Under de senaste månaderna har priserna dock vänt nedåt en aning.

Priset på maltkorn ökade i maj till följd av den torra våren i Europa. Fortsatt oro med mycket nederbörd i Skandinavien under sommaren fick priserna att fortsätta uppåt till oktober. Efter det har priserna sjunkit något.

Den svenska havren har uppskattats av livsmedelsindustrin i Europa och en större andel än någonsin har sålts på export. Lantmännen sålde stora kvantiteter när priset var som bäst.

Kvaliteten på oljeväxter har varit bra men med något lägre oljehalt än normalt. Priset har stigit på grund av höga råoljepriser, ökad efterfrågan på rapsolja till livsmedel och lägre produktion av rapsfrö i Europa.

Det är stark efterfrågan i både USA och Europa på ekologiska produkter. Skörden av ekologisk spannmål har gett bra kvaliteter i Sverige och handlas i dag till mycket höga priser.

Prislistor och mer information finns på www.lantmannen.com. För ytterligare information kontakta gärna: Mikael Jeppsson, divisionschef Spannmål, Lantmännen Lantbruk, telefon 070-319 53 60 Per Germundsson, produktmarknadschef Korn/Maltkorn/Vete, telefon 070-688 53 65 Göran Karlsson, produktmarknadschef Havre/Raps/Trindsäd, telefon 070-546 13 85 Anneke Svantesson, produktmarknadschef KRAV-spannmål/Råg, telefon 070-632 67 82 Fakta/Lantmännen Lantbruk Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Lantmännen ägs av 44 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 32 miljarder kronor. Lantmännen Lantbruk utgör koncernens kärnverksamhet. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannen.com