Lantmännens kvartalsrapport 1 / 2006

Nyhet

Bifogat kommer kvartalsrapporten som komplement till tidigare pressmeddelande "Lantmännen visar fortsatt stabil utveckling"

Lantmännens kvartalsrapport 1 - 2006 / Annika Hjerpe 070 - 657 42 37