Lantmännens delårsrapport visar på en fortsatt stark utveckling

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2008-04-29 Lantmännens delårsrapport visar på en fortsatt stark utveckling Lantmännens nettoomsättning under perioden januari–mars uppgick till 9 847 miljoner kronor (7 743), en ökning med 27 procent. Resultat efter finansnetto uppgick till 402 miljoner kronor (172).

De ökade priserna på spannmål, vilket påverkar ett flertal av koncernens affärsområden, svarar för cirka hälften av den kraftiga omsättningsökningen under kvartalet. Det ökade resultatet härrör främst från höjda resultat i flertalet av koncernens affärsområden, men är även påverkade av några jämförelsestörande poster, bland annat fastighetsförsäljningar. Exklusive dessa uppgick resultat efter finansnetto till 70 miljoner kr (-13).
– Koncernens ökade resultat visar att vi har fått en bra start på året. Sammantaget utvecklas såväl omsättning som lönsamhet i rätt riktning, där den starka lantbrukskonjunkturen är en bidragande faktor, säger Per Strömberg, vd och koncernchef för Lantmännen.

Lantmännen Lantbruk ökade sin nettoomsättning med 70 procent och sitt rörelseresultat med 90 procent, från 29 miljoner till 55 miljoner kronor. Resultatförbättringen beror främst på större försäljning av spannmål och insatsvaror till växtodling, men även av sänkta omkostnader. Rörelseresultatet för Lantmännen Kronfågel förbättrades betydligt och uppgick till 21 miljoner kronor (-30). Resultatet beror främst på ökad effektivitet och högre råvaruutbyte i produktionen. Nettoomsättningen i Lantmännen Anläggnings- och Lantbruksmaskiner ökade med 21 procent där ökningen främst avser anläggningsmaskiner.

Viktiga händelser under kvartalet har bland annat varit avyttringen av Weibull Trädgård till Econova AB, utökningen av Lantmännens delägarskap i HaGe Kiel, avyttringen av Lantmännens 49- procentiga andel i Svenska Foder till danska DLG, förvärvet av resterande 50 procent i GoGreen samt förvärvet av Baco OY, som är Finlands ledande producent av hamburger- och korvbröd. Koncernen har dessutom beslutat att utvärdera eventuell avyttring av Lantmännen Granngården. Under april har Lantmännen lagt bud på det danska börsnoterade lantbruksföretaget Hedegaard samt förvärvat det amerikanska bageriet Euro- Bake.
– Vi har genomfört många viktiga strukturaffärer och visar påtagligt att vi verkställer våra strategier för att skapa ett fokuserat och lönsamt Lantmännen, säger Per Strömberg.

För frågor kontakta gärna: Per Strömberg, vd och koncernchef Lantmännen, tel: 0703-85 11 91 Carl-Axel Westlund, ekonomi- och finansdirektör Lantmännen, tel: 0705-55 42 54 Delårsrapporten finns på: www.lantmannen.com/ Om koncernen/ Publikationer/ Ekonomisk info

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 42 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 36 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com