Lantmännens delårsrapport januari-juni 2005

Nyhet

Delårsrapport januari-juni 2005 Fortsatt positiv utveckling för Lantmännen Lantmännenkoncernens rörelseresultat för perioden januari-juni uppgick till 242 miljoner kronor (213), en ökning med 14 procent jämfört med samma period föregående år.

Resultat efter finansnetto ökade med 8 procent och blev ackumulerat för första halvåret 246 miljoner kronor (227). Reavinster har inverkat positivt med 69 miljoner kronor (76). Kronfågel Holding, som förvärvades i början av året, redovisas i koncernen från och med maj.

Lantmännens nettoomsättning för perioden uppgick till 14 576 miljoner kronor (14 419). I nettoomsättningen ingår Kronfågel Holding med en försäljning på 446 miljoner kronor.

Försäljningen av livsmedel är stabil, men priskonkurrensen är fortsatt hård inom många segment. Inom Lantbruk minskade försäljningen för första halvåret med 8 procent eller 356 miljoner kronor. Minskningen avser främst foder, men även gödsel och växtskydd. Affärsområde Energi ökade sin försäljning med 17 procent. Försäljningsökningen ligger framför allt i AgroOil, som bland annat utvecklar drivmedel med inblandning av biokomponenter, samt i Svensk Brikettenergi. Även inom affärsområde Maskin ökade försäljningen, framförallt inom Swecon Anläggningsmaskiner.

– Svenskt lantbruk och svensk livsmedelsindustri är inne i en stark strukturomvandling och många av de marknader Lantmännen agerar på är mogna marknader. Trots detta lyckas Lantmännen behålla sina marknadsandelar och vi fortsätter att leverera ett stabilt resultat till våra ägare, säger Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef för Lantmännen.

– Lantmännen avser att spela en aktiv roll i strukturomvandlingen. Ska vi lyckas stärka våra positioner behöver vi öka kundorienteringen och fokusera på produkt- och affärsutveckling. Åtgärdsprogram och strukturåtgärder för att sänka kostnader och öka effektivitet pågår, men förväntas inte ge resultat förrän längre fram, fortsätter Birgitta Johansson-Hedberg.

Under perioden har affären lantbruksmaskiner omstrukturerats. Fyra maskinbolag sammanförs till ett bolag och Valtra och Fendt blir Lantmännens nya traktormärken. Efter halvårsskiftet avyttrades huvuddelen av Lantmännens aktieinnehav i Karlshamns AB. Reavinsten uppgår till 480 miljoner kronor. Semper Foodservice förvärvades i början av juli. Företaget, som bland annat är ledande aktör inom pannkakor till restaurang- och storköksmarknaden i Norden, har 110 anställda och omsätter 200 miljoner kronor.

Lantmännens delårsrapport för januari-juni 2005 publiceras på www.lantmannen.se För mer information kontakta gärna: Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef, tel: 070-218 02 83 Carl-Axel Westlund, ekonomi- och finansdirektör, tel: 070-555 42 54 Eva Emrin, presskontakt, tel: 0703-59 59 20

PRESSMEDDELANDE 1 (1)

2005-07-29 Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 50 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 16 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se