Lantmännens delårsrapport januari - september 2006

Nyhet

PRESSMEDDLANDE 2006-11-07

Lantmännens delårsrapport januari – september 2006

Fortsatt intensivt förändringsarbete. Ny ledning utsedd i Lantmännen Kronfågel.

Lantmännens nettoomsättning för perioden juli-september steg till 7 786 mkr (7 271). Under perioden januari-september ökade omsättningen med 8 procent till 23 681 mkr (21 847).

Resultatet efter finansiella poster för tredje kvartalet uppgick till 165 mkr (234). För årets första nio månader blev resultatet 304 mkr (480). Resultatförsämringen är i allt väsentligt hänförlig till förluster i Lantmännen Kronfågel och Lantmännens färskbrödsverksamhet i Sverige.

Ett intensivt förbättringsarbete pågår för att komma till rätta med problemen inom Lantmännen Kronfågel. En ny ledning har tillsatts. Peter Rasztar har utsetts till vd och Mogens Jensen, för närvarande produktionschef, har utsetts till vice vd. Peter Rasztar har lång erfarenhet av skandinavisk livsmedelsindustri, bland annat som vd för Swedish Meats 2001-2005 och som vd för Tulip International i Danmark och England. För ytterligare information, se separat pressmeddelande.

Färskbrödsverksamheten i Lantmännen Axa överfördes till Lantmännen Unibake per den 1 oktober och utgör där en självständig enhet. Utvecklingen i andra affärsområden är tillfredsställande med omsättningsökningar och stark tillväxt i Lantmännen Unibake, Lantmännen Anläggnings- och Lantbruksmaskiner samt Lantmännen Energi. Det pågående omställningsarbetet inom Lantmännen Lantbruk börjar få effekt. I andra affärsområden fortsätter redan inledda åtgärds- och strukturprogram planenligt. Det gäller framför allt Svalöf Weibull och Lantmännen Granngården.

- Aktivitetsnivån i Lantmännen som helhet är hög. Och förändringsarbetet kommer att fortsätta. Vi har tre huvuduppgifter: att säkerställa fortsatt framgång i lönsamma affärsområden, att stödja pågående struktur- och förbättringsarbete i verksamheter där problemområden identifierats och att initiera kraftfulla förbättringar i verksamheter vars utveckling idag är oacceptabel. Med redan vidtagna åtgärder och en ny ledning i Lantmännen Kronfågel kommer detta arbete att accelerera ytterligare, säger Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef i Lantmännen.

Se rapporten i sin helhet på www.lantmannen.com

För ytterligare information kontakta: Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef i Lantmännen, tfn 08 657 42 00 Carl-Axel Westlund, CFO Lantmännen, mobil: 0705 554 254 Lisette Schulman, Kommunikationsdirektör Lantmännen, Mobil:0735 310 123Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se