Lantmännenägda AnalyCen förvärvar samtliga aktier i Pegasus

Nyhet

Lantmännenägda AnalyCen förvärvar samtliga aktier i analysföretaget Pegasus lab i Uppsala från den 1 mars 2006. - Pegasus har produkter och kunder som kompletterar vår nuvarande verksamhet. Tillsammans kan vi nå ut bredare, säger Tommy Ericsson, vd för Lantmännenägda AnalyCen.

Pegasus lab är specialiserade på mögel och kemiska analyser av inomhusluft i byggnader. Verksamheten startade 1984 och företaget har sedan dess utvecklats till ett av nordens bästa analyslaboratorier inom området mikrobiella och kemiska organiska analyser av material och luft från byggnader samt av damm. Från den 1 mars blir Pegasus ett varumärke inom Lantmännen.

- Pegasus kompletterar AnalyCens nuvarande verksamhet. Kombinerat med vår styrka och marknadsorganisation kan vi, genom förvärvet, tillsammans nå kunderna med ett bredare produktsortiment och även växa i övriga skandinaviska länder, säger Tommy Ericsson, vd för AnalyCen.

År 2005 uppgick omsättningen för Pegasus lab till 16.5 mkr och företaget har 15 anställda. Även med ny ägare kommer verksamheten att finnas kvar i Uppsala, likaså ska namnet Pegasus behållas som varumärke för analys- och konsulttjänsterna.

- Försäljningen känns naturlig både för vår företagsledning och våra ägare. Därmed har vi fullföljt utvecklingsplanen där en strukturaffär som sätter Pegasus i ett större sammanhang är det sista steget. Pegasus unika ställning i innemiljöbranschen stärks nu ytterligare. Vi blir en totalleverantör av analyser, konsultation, rådgivning och utbildning för alla byggnadsrelaterade miljöfrågor i mark, byggnader och inomhus, konstaterar Henry Juhlander, vd för Pegasus lab.För ytterligare frågor kontakta gärna: Tommy Ericsson, vd för AnalyCen Nordic, tfn 070-631 26 11 Henry Juhlander, vd för Pegasus lab, tfn 018-68 10 87