Lantmännen visar fortsatt stabil utveckling

Nyhet

Pressmeddelande 2006-05-03

Lantmännen visar fortsatt stabil utveckling Trots att delar av verksamheten har påverkats negativt av bland annat den sena våren visar Lantmännen i sin delårsrapport en fortsatt stabil utveckling. Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 7 084 mkr (6 237). Resultatet efter finansnetto för första kvartalet 2006 uppgick till 15 mkr (14).

Lantmännens delårsrapport för perioden januari – mars 2006 visar fortsatt stabil utveckling med en nettoomsättning som uppgick till 7 084 mkr (6 237), en ökning med 14 procent. Exklusive Lantmännen Kronfågel, som under motsvarande period föregående år inte fanns inom koncernen, ökade omsättningen med 5 procent.

Resultat efter finansnetto uppgick till 15 mkr (14). Rörelseresultatet efter finansiella poster för perioden visade ett resultat med -64 mkr (59). I rörelseresultatet för motsvarande period föregående år ingick realisationsvinster från försäljning av fastigheter. Det lägre rörelseresultatet jämfört med första kvartalet 2005 förklaras främst av det omfattande förändrings- och strukturprogram som pågår bland annat inom Svalöf Weibull och Lantmännen Granngården.
En kall och lång vinter har varit fördelaktigt för Lantmännen Energi som ökade sin nettoomsättning med 21 procent till 628 mkr (521) jämfört med första kvartalet föregående år. Lantmännen Mills, Lantmännen Invest och Lantmännen Anläggnings- och Lantbruksmaskiner är andra affärsområden vilka redovisar rörelseresultat som är högre föregående år.

- Det pågår nu ett omfattande åtgärdsprogram inom flera affärsområden vilket kommer att belasta årets resultat. Samtidigt är det mycket positivt att beslut har fattats om att investera en miljard kronor i en ny etanolanläggning i Norrköping, säger Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef för Lantmännen.För frågor kontakta gärna: Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef Lantmännen, mobil: 070-21 80 283 Carl-Axel Westlund, ekonomi- och finansdirektör Lantmännen, mobil: 070-55 54 254 eller via Annika B Hjerpe, presschef, mobil: 070- 657 42 37, annika.hjerpe@lantmannen.com

Delårsrapporten i sin helhet finns på www.lantmannen.com I mappen pressfliken/pressbilder koncernledningen finns också bilder på Birgitta Johansson-Hedberg och Carl-Axel Westlund.

1(1)Fakta Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 30 miljarder. Läs gärna mer på www.lantmannen.com