Lantmännen stärker ställningarna i Tyskland och Polen

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2007-10-09

Lantmännen stärker ställningarna i Tyskland och Polen

Lantmännen har utökat sitt delägarskap i HaGe Kiel, Tysklands tredje största lantbruksföretag. Ägarandelen är nu 20 procent, mot tidigare 5. Genom affären stärker Lantmännen sina positioner inom lantbrukssektorn och tar ytterligare ett steg i internationaliseringen av lantbruksverksamheten.

HaGe Kiel är verksamt i norra Tyskland och Polen. Verksamheten innefattar bland annat försäljning av lantbruksförnödenheter, inköp av spannmål och tillverkning av foder. Koncernen omsätter cirka 11 miljarder kronor och har cirka 1 600 medarbetare.

Lantmännen har nu ökat sin ägarandel i HaGe Kiel till 20 procent, från tidigare 5 procent.
– Vi ser stora fördelar med gå vidare i vår utveckling tillsammans med internationella partners. I första hand ger det fördelar för vårt affärsområde Lantmännen Lantbruk men det finns också synergieffekter och samarbetsmöjligheter för andra delar av Lantmännens verksamhet, säger Per Strömberg, vd och koncernchef för Lantmännen.

Internationell tillväxt har hög prioritet i en marknad där det sker en konsolidering i alla led av värdekedjan. Det är viktigt för Lantmännen att vara en stor aktör för att kunna vara en så bra affärspartner som möjligt för sina kunder.
– Vi har redan sett hur vårt samarbete med Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG) och HaGe Kiel gett oss en stärkt position på marknaden och bättre förhandlingsposition vid gemensamma inköp. Genom ett större aktieinnehav i HaGe Kiel utökas den möjligheten, och det blir därmed möjligt för oss att ge våra kunder ännu mer attraktiva priser, säger Arne Rantzow, affärsområdeschef Lantmännen Lantbruk.

För frågor kontakta gärna: Per Strömberg, vd och koncernchef Lantmännen, telefon 0703-385 11 91 Arne Rantzow, affärsområdeschef Lantmännen Lantbruk, telefon 0703-27 78 79

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 44 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 32 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com