Lantmännen sparar 20 miljoner kronor i fodertillverkningen

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2006-09-07

Lantmännen sparar 20 miljoner kronor i fodertillverkningen Lantmännen Lantbruk tar nu nästa steg i arbetet för att möta framtidens fodermarknad, och bidra till att stärka den svenska animalieproduktionen. Ett nytt arbetssätt och en effektivare organisation skapas för fodertillverkningen, vilket ger en årlig kostnadsbesparing på 20 miljoner kronor.

Det sker snabba förändringar på fodermarknaden. Lantmännen Lantbruk ser en ökad efterfrågan på koncentrerade foder och råvaror, vilket leder till minskad tillverkningsvolym i foderfabrikerna. Under de närmaste åren förväntas tillverkningsvolymen sjunka med cirka 15 procent.

– För att kunna möta de förändrade förutsättningarna i branschen är det viktigt att vi når en kostnadseffektivitet i fodertillverkningen som motsvarar internationell nivå. Vi vill erbjuda så prisvärda foderprodukter som möjligt, och därmed bidra till att stärka konkurrenskraften hos de svenska animalieproducenterna, säger Arne Rantzow, lantbrukschef Lantmännen Lantbruk.

Lantmännen Lantbruk genomför ett antal förändringar inom fodertillverkningen för att anpassa verksamheten till de nya förutsättningarna i branschen. Den nya organisationen för tillverkningsenheten är en del i det här arbetet för att möta framtidens fodermarknad.

– Vi samordnar gemensamma funktioner som underhålls- och kvalitetsarbete samt inför nya gemensamma arbetsformer. Vi investerar i ny teknik och utrustning, och fabrikerna ska framöver drivas med nya arbetssätt. Förändringarna väntas medföra att cirka 50 av 200 medarbetare slutar under en period på två år. Med dessa åtgärder räknar vi med en årlig kostnadsbesparing på 20 miljoner kronor, säger Lennart Nilsson, chef foderdivisionen Lantmännen Lantbruk.

Det första steget i omorganisationen tas i januari 2007, och förändringsarbetet beräknas pågå under två år.

Övriga delar i arbetet för att möta framtidens fodermarknad som redan presenterats är att inleda produktionssamarbete med KLF, Kristianstadsortens Lagerhusförening, samt att genomföra förprojektering om att investera i samordning av fodertillverkningen i Lidköping till en fabrik från nuvarande två. Totalt ska en årlig kostnadsbesparing på 75 miljoner kronor uppnås.

Vid frågor kontakta Arne Rantzow, lantbrukschef Lantmännen Lantbruk, telefon 070-327 78 79 Lennart Nilsson, chef foderdivisionen Lantmännen Lantbruk, telefon 070-644 11 43

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com