Lantmännen satsar på gemensam marknadsinformation

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2006-05-02

Lantmännen satsar på gemensam marknadsinformation För att Lantmännens kunder på bästa sätt ska kunna följa råvaruprisutveckling och trender finns det nu en gemensam marknadsinformation gällande foder, spannmål och växtodling på Lantmännen Direkt. Kommentarer som sätter de olika priserna i ett sammanhang skapar större förståelse för prissättningen.
Lantmännen väljer nu att samla all marknadsinformation på ett och samma ställe. Att komplettera med förklarande kommentarer ska bidra till en ökad kunskap och förståelse hos kunderna.
– Lantmännen vill ligga i framkant och erbjuda våra kunder bästa möjliga service och information. Vi vill skapa en förståelse för prisbilden samt ge underlag till bra och affärsmässiga beslut för våra kunder, säger Micael Sundström, marknadschef Lantmännen Lantbruk.
Kommentarer skapar förståelse – Vi vill, på ett lättillgängligt sätt, visa de faktorer som ligger till grund för priset. Därför kommer prisbilden kompletteras med kommentarer som beskriver historik, trender och råvaruprisutveckling. Vi anser att det är viktigt för kunden att kunna sätta in priset i ett sammanhang för att kunna fatta välgrundade beslut för framtiden. Vi ser detta som en service till våra kunder på Lantmännen Direkt, avslutar Micael Sundström.

Nu finns lättillgänglig och uppdaterad marknadsinformation från de olika divisionerna på Lantmännen Direkt via nätet. Du hittar den gemensamma och uppdaterade marknadsinformationen på Lantmännen Direkt under menypunkten marknadsinfo.

Vid frågor kontakta gärna: Arvid Pålsson, utvecklingschef nättjänster, tele: 070-361 40 55 Micael Sundström, marknadschef, tele: 070-518 60 25

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se