Lantmännen samordnar sin brödverksamhet för att erbjuda konsumenterna marknadens bästa brödsortiment

Nyhet

Lantmännen har beslutat att samordna koncernens hela brödverksamhet som omsätter drygt 6 miljarder kronor och har 4 200 anställda. Syftet är att tillvarata den samlade kompetensen inom området bröd. Färskbröd i Lantmännen Axa överförs därför i en ny självständig enhet, Lantmännen Färskbröd, som samordnas med Lantmännen Unibake under affärsområdeschef Bent Pultz Larsen.

Morten Hellesen, för närvarande är vd i Lantmännen Schulstad Danmark, blir chef för den nya enheten Lantmännen Färskbröd, med en omsättning på 2,5 miljarder och drygt 2 200 anställda och verksamhet i Sverige, Danmark och Polen. Morten Hellesen är 42 år och har arbetat i Lantmännen Schulstad sedan 1999, först som försäljnings- och marknadsdirektör och sedan som verkställande direktör. Dessförinnan arbetade han 11 år i SCA Hygiene products.

Lantmännen Unibake tillverkar fryst bröd och omsätter, efter förvärvet av den belgiska bagerikoncernen Belpan tidigare i år, 3,8 miljarder kronor och har närmare 1 900 anställda.

- Förändringen följer Lantmännens ambition att skapa verksamheter med ett modernt och attraktivt sortiment, konkurrenskraftiga priser och bred marknadstäckning. Vi kraftsamlar nu inom bröd och skapar samtidigt bättre förutsättningar för Lantmännen Axas övriga produkter att fokusera sin marknads- och produktutveckling ytterligare, säger Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef i Lantmännen.

- Den svenska färskbrödsverksamheten har många starka varumärken och en lång tradition, men är också utsatt för mycket hård konkurrens. Det krävs betydande förändringar inom bland annat produktionen och försäljning för att nå en tillfredsställande lönsamhet. Genom att fullfölja pågående åtgärdsprogram och utnyttja den styrka och de synergier som finns inom Lantmännens samlade brödverksamhet i Sverige och Danmark är jag övertygad om att vi kan vända nuvarande förluster i Sverige till en långsiktigt god affär, säger Bent Pultz-Larsen, affärsområdeschef Lantmännen Unibake.

- Lantmännen Axa har många starka varumärken där vi har en bra utveckling. Några exempel är Axa, Kungsörnen och Start. Vi kommer att fokusera ytterligare på våra nya och nuvarande satsningar som till exempel Gooh, Go Green och Foodservice, säger Håkan Lundstedt, affärsområdeschef Lantmännen Axa.

Förändringen träder i kraft den 1 oktober. Lokala MBL-förhandlingar inleds omgående.

För ytterligare information, kontakta Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef Lantmännen, mob 0046- 702 18 02 83 Bent Pultz Larsen, affärsområdeschef Lantmännen Unibake, mob 0045 - 23 68 51 00 Håkan Lundstedt, affärsområdeschef Lantmännen Axa, mob 0046 – 70 566 87 40 Lisette Schulman, kommunikationsdirektör Lantmännen, mob 0046- 735 31 01 23