Lantmännen säljer bolaget Lantmännen Analycen

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2007-10-03 Lantmännen säljer bolaget Lantmännen Analycen

Lantmännens koncernstyrelse har beslutat sälja samtliga aktier i bolaget Lantmännen Analycen till Eurofinskoncernen. Det ger laboratorieverksamheten möjlighet att vidareutvecklas, samtidigt som det är ett resultat av Lantmännens arbete med att fastställa koncernens långsiktiga inriktning.

Målet med Lantmännens strategi är att öka koncernens lönsamhet. En viktig pusselbit för att nå dit är att fastställa koncernens portföljstrategi. Den ska tydliggöra vilka kärnverksamheter som ska ingå i portföljen, och vilka verksamheter Lantmännen långsiktigt inte ska driva vidare. I arbetet utgår man från tre kriterier: ägarbetydelse, lönsamhetspotential samt tillväxtpotential.
– Genom att se över våra verksamheter utifrån dessa kriterier får vi en heltäckande bild över vilka verksamheter som är en viktig del av koncernens kärnverksamhet och vilka områden som över tid ska avyttras, säger Per Strömberg, vd och koncernchef för Lantmännen.

Med hjälp av kriterierna har bolaget Lantmännen Analycen identifierats som ett avyttringsområde. Bolaget har från start haft en mycket positiv tillväxt. Nya marknader har tillkommit, vilket resulterat i att den bondenära verksamheten minskat i omfattning. Bolaget behöver nu göra offensiva investeringar inför framtiden för att möta en ökad internationalisering och stark kostnadspress.
– Eftersom koncernstyrelsen beslutat att inte satsa på laboratorieverksamhet ur ett internationellt perspektiv, bedömer vi att Lantmännen inte är en bra ägare för Lantmännen Analycen, då det minskar bolagets möjlighet att ligga i framkant i utvecklingen. En annan ägare ger Lantmännen Analycen bättre förutsättningar att utvecklas, säger Per Strömberg.

Lantmännens styrelse har därför träffat avtal om försäljning av samtliga aktier i i Lantmännen Analycen till Eurofins. Försäljningen kommer att genomföras om köparen (Eurofins) vid genomgång av Lantmännen Analycen (due diligence) anser att de förutsättningar som ligger till grund för deras köpintresse existerar. Avtalet stipulerar att försäljning (closing) ska genomföras i slutet av oktober.
– Den nya ägaren har uttalat mål och strategisk inriktning att bli en av de större spelarna på laboratoriemarknaden vilket skapar helt andra möjligheter för Lantmännen Analycen och säkerställer fortsatt framgång. Som ägare till ett bolag har man ett stort ansvar mot personal, kunder, samhälle och ägare. Genom försäljningen lever vi upp till detta ansvar och ger Lantmännen Analycen möjlighet att fortsätta sin framgångsrika resa, säger Thomas Bodén, styrelseordförande för Lantmännen.

För frågor kontakta gärna: Thomas Bodén, ordförande Lantmännen, tel: 0705-44 66 09 Per Strömberg, vd och koncernchef Lantmännen, tel: 0703-85 11 91

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 44 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 32 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com