Lantmännen säljer aktier i Karlshamn

Nyhet

Lantmännen har i fredags, den 15 juli, sålt en större del av sitt innehav av aktier i Karlshamn AB. Posten är såld till börskurs.

Bakgrunden till affären är att sedan en tid tillbaka har aviserats ett samgående mellan Karlshamn och Aarhus United. Affären bedöms medföra synergivinster som medfört att kursen på Karlshamn stigit betydligt.

Mot bakgrund av dels att aktiekursen bedöms som intressant, dels att Lantmännens ägarandel efter samgåendet späds ut och därmed kommer att minska har en försäljning skett. Lantmännens återstående ägarandel i Karlshamns uppgår efter försäljningen till 3,4 procent av bolagets aktiekapital och röstetal.

Lantmännen är fortsatt positiva till Karlshamn och anser att samgåendet med Aarhus är bra.

Ytterligare upplysningar lämnas av: Birgitta Johansson-Hedberg, VD Lantmännen, tel: 0702-18 02 83 Carl-Axel Westlund, CFO Lantmännen, tel: 0705-55 42 54