Lantmännen presenterar de långsiktiga anläggningarna

Nyhet

PRESSINBJUDAN

PRESSMEDDELANDE 2006-12-20 Lantmännen presenterar de långsiktiga anläggningarna För att skapa en konkurrenskraftig spannmålsverksamhet krävs strukturförändringar. Nu är undersöknings- och analysarbetet klart gällande vilka anläggningar som Lantmännen anser lönsamma att behålla på lång sikt. Den stora förändringen i anläggningsstrukturen kommer att ske först hösten 2007, men ett antal anläggningar kommer att beröras redan till skörd 2006.

- För att vara kostnadseffektiva och klara av den internationella konkurrensen är förändringsarbetet inom spannmålsverksamheten ett nödvändigt steg att ta. Konkurrensen på marknaden blir allt hårdare och vi måste anpassa vår verksamhet efter den verklighet som råder, säger Arne Rantzow, chef för Lantmännen Lantbruk.

Lantmännen kan efter ett gediget och kvalitativt undersöknings- och analysarbete nu presentera de långsiktiga anläggningarna.

- Det känns väldigt bra att vi nu kan presentera våra planer för framtiden. Valet av de långsiktiga anläggningarna har tagits med hänsyn till odlare- och kundlokalisering för att åstadkomma ett så rakt spannmålsflöde som möjligt. Att bygga vår verksamhet kring dessa anläggningar samt en väl fungerande logistik är en nödvändighet för en konkurrenskraftig spannmålsverksamhet i Sverige, säger Mikael Jeppsson, chef för spannmålsdivisionen.

För att en anläggning ska anses vara långsiktig måste den uppfylla ett antal kriterier. Anläggningen måste ha ett affärsmässigt bra läge. Närhet till slutförbrukare och bra mottagnings-, lagrings-, rensnings- och torkkapacitet är viktiga faktorer i bedömningen.

Härmed inbjuds media till en informationsdag gällande de långsiktiga anläggningarna och framtiden inom Lantmännens spannmålsverksamhet.
Tid: Torsdagen 26 januari 14.00 Plats: Lantmännen, St Göransgatan 160 A, Stockholm. Lokal: Insikten Anmälan: Skickas till johan.book@lantmannen.se

Medverkar under dagen gör bland annat Arne Rantzow, chef för Lantmännen lantbruk samt Mikael Jeppsson, chef för spannmålsdivisionen.

För mer information kontakta gärna: Mikael Jeppsson, chef spannmålsdivisionen, tel: 070-319 53 60 Arne Rantzow, chef Lantmännen Lantbruk, tel: 070-327 78 79 Johan Book, informatör Lantmännen Lantbruk, tel: 070-698 54 60Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 50 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 16 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se