Lantmännen presenterar de långsiktiga anläggningarna

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2006-01-26 Lantmännen presenterar de långsiktiga anläggningarna Lantmännen har beslutat om femton långsiktiga anläggningar att driva vidare. Anläggningar som Lantmännen anser är lönsamma att behålla för en konkurrenskraftig spannmålsverksamhet. Ytterligare tio anläggningar kommer att behållas från två till fyra år framåt.

– För att vara kostnadseffektiva och klara av den internationella konkurrensen är förändringsarbetet inom spannmålsverksamheten ett nödvändigt steg att ta. Målet med Blåljus är att öka betalningskraften med 10 öre/kg spannmål. Detta för att möta omvärldens krav på effektiv spannmålshantering i internationell nivå. För att uppnå det krävs det kostnadsbesparingar på totalt 200 miljoner kronor per år, säger Arne Rantzow, chef för Lantmännen Lantbruk.

Lantmännen har beslutat om femton långsiktiga anläggningar att driva vidare. Ytterligare tio anläggningar kommer att ses som strategiska att behålla i en övergångsperiod från två till fyra år framåt. Resterande anläggningar stänger innan eller efter skörd 2006. Beslutet innebär besparingar på 125 miljoner och arbetet med att förändra verksamheten för att klara den internationella konkurrensen fortsätter.

För att säkra logistik- och mottagningskapacitet kommer eventuellt ett fåtal av de anläggningar som inte ses som långsiktiga eller strategiska övergångsanläggningar att drivas vidare under skörd 2007. De kommer då enbart att fungera som mottagningsplatser.

– Vi kan efter ett gediget och kvalitativt undersöknings- och analysarbete nu presentera de långsiktiga anläggningarna. Att bygga vår verksamhet kring dessa anläggningar samt en väl fungerande logistik är en framgångsfaktor för en konkurrenskraftig spannmålsverksamhet i Sverige. Att vi minskar antalet anläggningar så markant kan verka drastiskt. Men om vi ska överleva på den alltmer konkurrensutsatta spannmålsmarknaden måste dessa förändringar genomföras, säger Mikael Jeppsson, chef för spannmålsdivisionen.

I höstas genomförde Lantmännen 20 stycken lantbrukarmöten för att skapa kunskap och dialog kring de stundande förändringarna. Ytterligare möten kommer att genomföras den närmsta tiden.

Lantmännen har startat ett gårdshämtningsprojekt med målet att ge lantbrukaren ett bra beslutsunderlag för framtida förberedelser och investeringar på gård. Nu finns delar av resultatet från projektet utlagt på Lantmännen Direkt.

Pressmeddelandet och listan med anläggningar finns på www.lantmannen.se under fliken press.

För mer information kontakta gärna: Mikael Jeppsson, chef spannmålsdivisionen, tel: 070-319 53 60 Arne Rantzow, chef Lantmännen Lantbruk, tel: 070-327 78 79

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 50 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 16 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se