Lantmännen planerar för ökad etanolproduktion

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2005-12-19

Lantmännen planerar för ökad etanolproduktion Lantmännens koncernstyrelse har fattat beslut om att snabbt undersöka möjligheterna att öka den svenska produktionen av spannmålsbaserad drivmedelsetanol.

Lantmännen är idag den enda producenten av drivmedelsetanol i stor skala i Sverige. Företaget producerar cirka 55 000 kubikmeter spannmålsbaserad etanol vid Agroetanols fabrik i Norrköping. Koncernstyrelsens beslut innebär att undersöka förutsättningarna att öka Lantmännens produktion av drivmedelsetanol med minst 110 000 kubikmeter.

– Vi bedömer att marknaden för drivmedelsetanol kommer att öka både i Sverige och i övriga Europa de närmaste åren. Detta gör att vi ser det som mycket intressant att öka den inhemska produktionen vilket ger positiva effekter för svenskt lantbruk och en positiv miljöpåverkan. Dessutom minskar vi importberoendet av drivmedel, säger Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef för Lantmännen.

Regeringsbeslutet den 10 november om ändring av tullreglerna för importerad etanol, gör att det från och med år 2006 blir i huvudsak en europeisk marknad för etanol för låginblanding i bensin. Sverige inför då samma tullregler för importerad etanol som gäller i övriga EU.
– Dessa förändringar i tullreglerna gör att den inhemska produktionen av etanol säkras. Sveriges bönder kommer att spela en allt större roll vad gäller biobränslen framöver. Därför ligger beslutet om att gå vidare med förprojekteringen för en framtida investering i ytterligare en etanolfabrik helt i linje med Lantmännens uppdrag att förädla åkermarkens resurser på ett ansvarsfullt sätt, säger Bengt Håkansson, affärsområdeschef Energi.

Idag står den svenska produktionen av drivmedelsetanol för låginblandning i 95-oktanig bensin, det vill säga fem procent, endast för cirka 25 procent.

Var den nya fabriken kan komma att placeras är inte fastställt, eftersom det ingår i förprojekteringen. Att en eventuell lokalisering kommer att ske i Mellansverige är dock klart. Investeringen ligger i storleksordningen 700-800 miljoner kronor och styrelsen räknar med att kunna fatta slutligt byggbeslut under våren 2006.

För frågor kontakta gärna: Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef Lantmännen, tel: 070-218 02 83 Bengt Håkansson, affärsområdeschef Lantmännen Energi, tel: 070-58 88 314

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 50 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 16 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se