Lantmännen övertar hela ansvaret för Lantmännen Kronfågel

NyhetPRESSMEDDELANDE 2007-02-22

Lantmännen övertar hela ansvaret för Lantmännen Kronfågel

LRF säljer sin kvarvarande andel i Kronfågel Holding till Lantmännen, som därmed blir ensam ägare till Nordens största kycklingproducent med starka marknadspositioner i Sverige och Danmark.

Den 1 maj 2005 förvärvade Lantmännen 91 procent av aktierna i Kronfågel av LRF. I samband med förvärvet tecknades ett aktieägaravtal mellan parterna, som innebar att LRF och Lantmännen delar det ekonomiska ansvaret lika vid eventuella förluster i Kronfågel till och med utgången av 2008.

Lantmännen Kronfågels resultatutveckling har varit mycket svag och stora åtgärdsprogram och ett målmedvetet arbete för att förbättra lönsamheten måste genomföras. För ytterligare information om Lantmännen Kronfågels resultat, se Lantmännens Bokslutskommuniké över 2006 på www.Lantmannen.com under flik Lantmännen/ekonomi.

Då LRF nu vill avveckla vissa affärsinnehav väljer Lantmännen att gå LRFs önskemål om att frånträda sitt framtida förlustansvar i Kronfågel tillmötes. Parterna har därför träffat en principöverenskommelse som innebär att LRF avyttrar sin ägarandel och löser ut sig från aktieägaravtalet mot en ersättning på drygt 500 mkr. Lantmännen äger därefter 100 procent av aktierna i Lantmännen Kronfågel.

- Vi bedömer att uppgörelsen innebär att den ersättning vi får täcker de förluster och risker som kan uppstå i Kronfågel under den närmaste tvåårsperioden. Det är fördelaktigt för oss att som ensam ägare kunna arbeta med full kraft för att vända företagets resultat och utveckla företaget till att bli en bra affär, säger Thomas Bodén, styrelseordförande i Lantmännen.

- Lantmännen Kronfågel får en tydlig ägare, som tar lönsamhetsansvaret fullt ut. Det innebär ett entydigt mandat att målmedvetet driva förbättringsarbetet vidare för att vända resultatutvecklingen i bolaget säger Jörgen Sallenhag, tf vd och koncernchef.För ytterligare information kontakta gärna Thomas Bodén, styrelseordförande Lantmännen, tel 070 544 66 19 Jörgen Sallenhag, tf vd och koncernchef Lantmännen, tel 08 65 74 357 Lisette Schulman, kommunikationsdirektör Lantmännen, tel 0735 310 123

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 44 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se