Lantmännen ökar resultatet

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2007-11-06 Lantmännen ökar resultatet

Lantmännens nettoomsättning för koncernen januari–september uppgick till 25 978 miljoner kronor (23 681), en ökning med 10 procent. Rörelseresultatet januari–september uppgick till 404 miljoner kronor (200), en ökning med 102 procent.

Resultat efter finansnetto uppgick till 468 miljoner kronor (304). Justerat för jämförelsestörande poster uppgick ackumulerat resultat efter finansnetto till 453 miljoner kronor (93). Investeringar under perioden januari–september uppgick till 1 511 miljoner kronor (1 085).

– Det gläder mig att se att vi är på rätt väg, om än med små steg. Nettoomsättningen och framförallt resultatutvecklingen har ökat markant jämfört med 2006. Speciellt glädjande är det att Lantmännen Kronfågel och Lantmännen Färskbröd, som bara för en tid sedan drogs med stora förluster, nu visar bättre siffror, även om det är en bit kvar till ett tillfredställande resultat, säger koncernchef Per Strömberg.

De verksamheter som visar tillfredställande resultat är Lantmännen Lantbruk, Lantmännen Unibake, Lantmännen Invest, Lantmännen Axa samt Lantmännen Anläggnings- och Lantbruksmaskiner med Swecon i spetsen. Resultatet för Lantmännen Mills har i perioden påverkats negativt till följd av de ökade spannmålspriserna. De områden som i nuläget genomgår omfattande åtgärdsprogram för att komma på rätt köl är Lantmännen Granngården och Lantmännen Färskbröd.
– Även hos Lantmännen Energi vidtas åtgärder, främst inom affärsenheterna biodrivmedel och fasta biobränslen som visar på ett svagt resultat. RME-fabriken i Karlshamn påverkas hårt av de höga råvarupriserna på rapsolja, varpå vi planerar att stoppa den egna produktionen från och med januari, och enbart fokusera på handel och marknad för 100 procent RME. För etanolanläggningen i Norrköping har utvärdering gjorts av konsekvenserna av höjda spannmålspriser. Även tullfrågan har utvärderats. Investeringen i etanolfabriken fortlöper enligt plan, säger Per Strömberg.

De stigande spannmålspriserna är i grunden positiva. Men Lantmännen måste, tillsammans med andra aktörer, skapa en kunskap och förståelse för att en ökad global efterfrågan på animaliska produkter kombinerat med en ökad användning av biodrivmedel ger högre råvarupriser och därmed högre livsmedelspriser.
– Utvecklingen går åt rätt håll för koncernen, men för att säkra vår lönsamhetsnivå och konkurrenskraft krävs det av vi har modet att ta de långsiktigt riktiga besluten och genomföra dem med fullt fokus på kund och ägare, säger Per Strömberg.

För frågor kontakta gärna: Per Strömberg, vd och koncernchef Lantmännen, tel: 0703-85 11 91 Carl-Axel Westlund, ekonomi- och finansdirektör Lantmännen, tel: 0705-55 42 54

Delårsrapporten finns som pdf att ladda ner från: www.lantmannen.com/Lantmännen/Ekonomisk info

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 44 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 32 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com