Lantmännen ökar resultatet rejält

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2008-02-27 Lantmännen ökar resultatet rejält

Lantmännens nettoomsättning för koncernen januari–december uppgick till 35 989 miljoner kronor (32 256), en ökning med 12 procent. Rörelseresultatet januari– december uppgick till 870 miljoner kronor (183), en ökning med 375 procent.

Resultat efter finansnetto uppgick till 822 miljoner kronor (244). Justerat för jämförelsestörande poster uppgick resultatet efter finansnetto till 470 miljoner kronor (199). Investeringar under perioden januari–december uppgick till 2 259 miljoner kronor (1 726).
– Lantmännen är på rätt väg. 2007 års resultat visar tydligt att påbörjade åtgärdsprogram börjat bära frukt. Lantmännen börjar återhämta sig och därmed kan vi ta ytterligare krafttag för att bli ett mer kostnadseffektivt, konkurrenskraftigt och framgångsrikt företag med möjlighet att kunna leverera ännu bättre siffror, säger koncernchef Per Strömberg.

Verksamheter som visar mycket bra resultat är Lantmännen Lantbruk, Lantmännen Anläggnings- och Lantbruksmaskiner med Swecon och Lantmännen Kronfågel. Även Svalöf Weibull visar tillfredsställande resultat. I Lantmännen Lantbruk har ökad försäljning av insatsvaror till växtodling, ökade volymer inom spannmål och inte minst sänkta omkostnader bidragit till förbättringen, som lett till ett rörelseresultat på 144 miljoner kronor (70). I maskinverksamheten är det främst ökad försäljning av lantbruksmaskiner som bidragit, och i Svalöf Weibull härrör det förbättrade resultatet från att det omstruktureringsprogram som SW Seed genomförde 2006 lett till lägre kostnader i den löpande verksamheten.
– Vad gäller Lantmännen Kronfågel har bolaget gjort en fantastisk turn-around i verksamheten, med ett rörelseresultat på 71 miljoner kronor mot -312, säger Per Strömberg.

Verksamheter som inte uppnår tillfredsställande resultat kommer att ägnas särskild uppmärksamhet framöver för att vända den negativa trenden. Dessa är Lantmännen Energi och Lantmännen Granngården. Vad gäller Lantmännen Granngården har styrelsen, som ett led i koncernens portföljstrategi, beslutat att utvärdera strategiska alternativ för Lantmännen Granngården, där avyttring är ett alternativ.
– Koncernens resultat som helhet är mycket glädjande och styrelsen föreslår som en följd av det en utdelning till ägarna på totalt 283 miljoner kronor. När det gäller Lantmännen Granngården är vår bedömning att en annan ägare kan ha större möjlighet att utveckla Lantmännen Granngårdens kompetens och koncept, med både försäljning till professionella kunder och privata konsumenter, säger ordförande Thomas Bodén.

För frågor kontakta gärna: Per Strömberg, vd och koncernchef Lantmännen, tel: 0703-85 11 91 Thomas Bodén, ordförande Lantmännen, tel: 0705-44 66 09

Bokslutskommuniké finns som pdf att ladda ner från: www.lantmannen.com /Om koncernen /Publikationer /Ekonomiska rapporter

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 42 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 36 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com