Lantmännen och Svalöf Weibull säljer Weibull Trädgård till Econova

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2008-03-04 Lantmännen och Svalöf Weibull säljer Weibull Trädgård till Econova

Lantmännen och miljöteknikföretaget Econova AB har tecknat avtal om att Econova förvärvar Weibull Trädgård AB. Avyttringen av bolaget är ett steg i Lantmännens långsiktiga strategi där fokusering på kärnverksamheten är central.

Svalöf Weibull ägs till 60 procent av Lantmännen och 40 procent av tyska BASF. Dotterbolaget Weibull Trädgård AB, med en försäljning om 503 miljoner kronor 2007 och cirka 180 anställda, är i dag Nordens ledande företag inom trädgårdsbranschen. Bolaget säljer och marknadsför frö, jord, fågelfrö och andra trädgårdsprodukter under de välkända varumärkena Weibulls och Hammenhögs till både yrkesodlare och privatkonsumenter.

Econova är ett familjeägt företag som bedriver sin verksamhet i två olika affärsområden, Econova Garden som producerar och säljer miljövänliga trädgårdsprodukter och Econova Energy som tillvaratar och förädlar restprodukter från skogsindustri och kommuner.

Econova Garden är en av Skandinaviens ledande jordproducenter och en av de största leverantörerna av jord- och trädgårdsprodukter till såväl yrkesodlare som privatkonsumenter på den svenska och norska marknaden. Under 2006 inledde affärsområdet även leveranser av produkter till kunder på den danska marknaden. Econova har cirka 140 anställda och hade 2006 en försäljning på 512 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 39 miljoner kronor.
– Det känns mycket positivt att Weibull Trädgård köps av en duktig industriell aktör som kan tillföra kompetens och vidareutveckla bolaget, säger Monika Lekander, vd Svalöf Weibull.

Ordförande i Econova, Göran Andersson, betonar att förvärvet är ett viktigt steg i Econovas tillväxtstrategi: – Vi ser många positiva synergieffekter och att möjligheten att gemensamt utveckla verksamheten är stor. Genom förvärvet kan vi erbjuda kunderna i hela Norden ett ännu bredare produktsortiment under kända varumärken med förbättrade logistiklösningar.

Affären ligger även i linje med Lantmännenkoncernens portföljstrategi.
– Vår portföljstrategi tydliggör vilka kärnverksamheter som ska ingå i koncernens portfölj, och vilka verksamheter Lantmännen långsiktigt inte ska driva vidare. Genom att avyttra Weibull Trädgård till Econova, som har en uttalad ambition att växa, ges verksamheten bättre förutsättningar att utvecklas på ett positivt sätt, vilket är oerhört viktigt för oss och inte minst för de anställda, säger Per Strömberg, vd och koncernchef för Lantmännen.

För frågor kontakta gärna: Carl-Axel Westlund, ekonomi- och finansdirektör Lantmännen, tel: 0705-55 42 54 Dick Rytterdahl, ekonomichef Svalöf Weibull, tel: 0702-22 50 19 Göran Andersson, ordförande Econova, tel: 0705-91 00 80 Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 42 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 36 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com