Lantmännen och Scan satsar 100 miljoner på tillväxt

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2007-06-12

Lantmännen och Scan satsar 100 miljoner på tillväxt Lantmännen Lantbruk och Scan AB gör en gemensam satsning för att stimulera till nyetableringar inom svensk animalieproduktion. Tillsammans kommer företagen att satsa 100 miljoner kronor i Sveriges Djurbönders Tillväxtaktiebolag.

– Genom vår satsning i Tillväxtbolaget vill vi främja tillväxten inom svenskt lantbruk, och visa att vi tror på en lönsam svensk animalieproduktion. Vi vill bidra till att underlätta för animalieproducenter som vill investera, säger Arne Rantzow, lantbrukschef Lantmännen Lantbruk.

Tillväxtbolaget har som affärsidé att tillföra kapital och kunskap för att medverka till att etablera nya moderna bondeägda animalieproduktionsanläggningar.
– Vi ser att det finns ett behov av tillgång till riskkapital hos de företagare som planerar större investeringar. Genom Tillväxtbolaget blir det möjligt för duktiga unga eller nystartade företagare att investera i konkurrenskraftig produktion, säger Magnus Lagergren, vd Scan AB.

Sveriges Djurbönders Tillväxtaktiebolag bildades år 2000 som ett dotterbolag till Scan AB (dåvarande Swedish Meats). Nu görs en nysatsning genom att Lantmännen Lantbruk går in som hälftenägare i bolaget, och en verksamhetsledare kommer att rekryteras.

Tillväxtbolaget kan engagera sig i investeringar i kött-, mjölk- och fjäderfäproduktion, antingen genom att gå in som delägare vid större investeringar eller genom att låna ut riskvilligt kapital. Målet är att lantbrukaren löser ut Tillväxtbolaget efter cirka fem år när produktionen stabiliserats och genererar vinst. Tillväxtbolagets verksamhet ska vara självbärande.

Både Lantmännen Lantbruk och Scan AB har de senaste åren satsat betydande belopp på olika tillväxtstimulerande åtgärder i form av livdjurskrediter, siloerbjudande med mera. Genom att nu gå samman kring ägandet av Tillväxtbolaget skapar man ett starkt och effektivt bolag, som möter den efterfrågan på riskkapital som finns bland producenterna.

Vid frågor kontakta Arne Rantzow, lantbrukschef Lantmännen Lantbruk, telefon 070-327 78 79 Magnus Lagergren, vd Scan AB, telefon 070-255 52 35 Micael Sundström, marknadschef, Lantmännen Lantbruk, telefon 070-518 60 25 Johan Andersson, inköpschef Scan AB, telefon 070-629 40 20

Fakta/Lantmännen Lantbruk Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Lantmännen ägs av 44 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda och omsätter 32 miljarder kronor. Lantmännen Lantbruk utgör koncernens kärnverksamhet. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannen.com

Fakta/Scan AB Scan är ett av Sveriges mest omtyckta varumärken och förknippas med svenskt ursprung, trygghet och kvalitet. Genom vårt arbete från gård till bord har vi unik kontroll på djuromsorg, miljö och kvalitet. Scan AB ingår i koncernen HKScan som är ett av norra Europas största livsmedelsföretag inom kött, charkuterivaror och färdigmat. Scan AB omsätter 10 miljarder kronor och har 3 300 medarbetare. HKScan-koncernen har 10 000 medarbetare och en omsättning som uppgår till 20 miljarder kronor.