Lantmännen och Norrbottens lantmän inget fall för Konkurrensverket

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2005-12-12Lantmännen och Norrbottens Lantmän inget fall för Konkurrensverket

Konkurrensverket har meddelat att man lämnar fusionen mellan Norrbottens Lantmän och Lantmännen utan åtgärd. Fusionen kan därmed verkställas som planerat.

Det var på en extra föreningsstämma den 11 november i år som Norrbottens lantmän röstade ja till en fusion med Lantmännen. Fusionen innebär att föreningens tre affärsområden; Lantbruk, Maskin och Fordon respektive Butik inordnas under Lantmännen Lantbruk, Lantmännen Maskin respektive Granngården. Lantmännens affärsområdesledningar bedömer att redan 2006 kunna redovisa positiva resultat. Störst kostnadsbesparing kommer att uppnås genom personalminskning inom administration.

Fusionsarbetet är inriktat på ett övertagande per den 1 januari 2006. För att fusionen ska kunna genomföras krävdes det godkännande som Konkurrensverket nu har meddelat.För ytterligare information kontakta gärna: Thomas Bodén, styrelsens ordförande Lantmännen, 070-544 66 09 Birgitta Johansson-Hedberg VD och koncernchef Lantmännen, 070 -218 02 83Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 50 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 16 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se