Lantmännen och GMO

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2006-04-07Lantmännen och GMO

Det har cirkulerat felaktiga uppgifter i pressen om att Lantmännen skulle ha fattat beslut om att upphöra med import av genmodifierad soja till foderframställning.

För klarhetens skull vill Lantmännen redogöra för sitt förhållningssätt i GMO-frågan:

Koncernens livsmedelsföretag avstår helt från användning av genmodifierade ingredienser av hänsyn till den tveksamhet som råder i konsumentledet.

Inom Lantmännen Lantbruk har en viss import skett av GMO- råvara för foder, detta som svar på ett uttryckligt önskemål från ett mindre antal kunder. Lantmännen Lantbruk kommer att fortsätta importera och tillhandahålla sådan sojaråvara i mån av efterfrågan. Avsättningen är dock låg.

Det forsknings- och utvecklingsarbete som pågår inom Svalöf Weibull, och där användning av genteknik ingår, sker helt inom ramen för EUs regelverk.

- Som en av Sveriges största livsmedelskoncerner tar vi slutkonsumentens osäkerhet i GMO-frågan på stort allvar. Vi tror att gentekniken kan bli en positiv kraft. Vi tillämpar dock försiktighetsprincipen och vi respekterar den takt i vilken konsumenterna accepterar tekniken. För all användning vill vi se tydliga regelverk som inte lämnar konsumenter och användare i tvivel om innehåll och ursprung, säger Birgitta Johansson-Hedberg.

För mer information kontakta gärna:

Birgitta Johansson-Hedberg , vd och koncernchef för Lantmännen, mobil 0702-18 02 83 Lisette Schulman, informationschef Lantmännen, mobil 0735-10123 Annika Hjerpe, presschef Lantmännen, mobil 073-657 42 37Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad, Svalöf Weibull och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se