Lantmännen möter framtidens fodermarknad

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2006-02-24

Lantmännen möter framtidens fodermarknad Fortsatt effektivisering av den egna foderverksamheten och samarbete med Kalmar Lantmän ska ge årliga kostnadsbesparingar på 65 miljoner kronor. Samtidigt fortsätter Lantmännen att utreda fler alternativ för att pressa foderkostnaderna ytterligare.

Svenska animalieproducenter är utsatta för hård konkurrens via livsmedel producerade i länder med en lägre kostnadsnivå. Samtidigt blir Lantmännens kunder större och färre. Förutsättningarna på den enskilda gården avgör om kunden väljer färdigfoder eller gårdstillverkat. Många gårdar väljer att investera i en ökad gårdstillverkning av foder med egen spannmål. Detta leder till ökad efterfrågan på koncentrerade foder och råvaror, men ger samtidigt minskad tillverkningsvolym i foderfabrikerna. Tillverkningsvolymen förväntas sjunka med cirka 15 procent under de närmaste åren.

- Vi vet att Lantmännen i genomsnitt har 3–4 öre/kg högre tillverkningskostnad än de effektivaste branschkollegorna i norra Europa. Det finns behov av ytterligare effektivisering i foderindustrin och vi måste sänka våra kostnader och göra strukturförändringar. Därför känns det speciellt glädjande att vi nu inleder ett samarbete med Kalmar Lantmän. Genom samarbetet och ytterligare effektiviseringar i vår fodertillverkning tar vi ännu ett steg i rätt riktning, säger Arne Rantzow, lantbrukschef för Lantmännen Lantbruk

- Vi ser det här som ett mycket positivt och naturligt samarbete för att tillsammans pressa kostnaderna och i slutänden kunna erbjuda våra kunder så attraktiva priser som möjligt, säger Claes-Göran Nilsson, vd för Kalmar Lantmän.

Styrelsebeslut sparar 65 miljoner kronor Förutom samarbete med Kalmar Lantmän och fortsatt effektivisering av fodertillverkningen beslutade Lantmännen Lantbruks styrelse den 20 februari även om att inleda en förprojektering avseende investeringar i Lidköping i syfte att samordna tillverkningen till en fabrik från nuvarande två fabriker. Sammantaget beräknas beslutet ge årliga kostnadsbesparingar på 65 miljoner kronor.

Denna kostnadssänkning når inte helt upp till det ursprungliga målet på årliga besparingar på cirka 75 miljoner kronor. Beslut om fortsatta strukturåtgärder kommer därför att tas så snart utredningen om anläggningsstrukturen i övriga Sverige är klar.

För ytterligare information, kontakta gärna: Arne Rantzow, lantbrukschef, Lantmännen Lantbruk. Tel: 070-327 78 79 Claes-Göran Nilsson, vd, Kalmar Lantmän. Tel: 070-564 62 37

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännen-ägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 18 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se