Lantmännen Lantbruk värmebehandlar allt foder

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2006-05-10

Lantmännen Lantbruk värmebehandlar allt foder Lantmännen Lantbruk har beslutat att värmebehandla allt foder. Det innebär att produktionen av mjölfoder tills vidare inte kommer att återupptas.
– Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga med våra foder, säger Kjell Larsson, fodersäkerhetsansvarig vid Lantmännen Lantbruks foderdivision.

Lantmännen Lantbruk har beslutat att inte återuppta tillverkning av mjölfoder i fabrikerna i Åhus, Norrköping och Falkenberg. Tills vidare värmebehandlas allt foder och alla råvaror som hanteras via foderfabrikerna. Mineraler och premixer berörs dock inte av beslutet eftersom dessa produkter inte innehåller några riskråvaror. Motivet till beslutet är den oro salmonellautbrottet i Åhus tidigare i år fört med sig.

Salmonellafynd i foder är ovanliga tack vare det säkerhetssystem som Lantmännen Lantbruk redan har i fodertillverkningen. Även om många kunder drabbats både i Norrköping 2003 och i Åhus har det i båda fallen varit fråga om avgränsade kundgrupper som fått foder från en smittad tillverkningslinje. Det har bland annat medfört att varken kunder av kofoder eller av fjäderfäfoder har drabbats i något av fallen.

– Genom att nu bara arbeta med värmebehandlade foder minskar risken för salmonellaspridning ytterligare. En annan åtgärd som görs för att minska risken för smittspridning är att Lantmännen Lantbruk håller på att installera utrustning för automatisk syrabehandling av råvaror, säger Kjell Larsson.

– För kundernas skull är det viktigt att vi har säkra produkter. De enskilda kunder som berörs vid salmonellautbrott drabbas hårt och varje besättning är värdefull och skyddsvärd, säger Margareta Helander, marknadschef för Lantmännen Lantbruks foderdivision.

Hon säger också att kundernas oro uttrycks som allt högre krav på fodersäkerhet: – Kraven på salmonellafrihet både i foder och i transporter är speciellt tydliga från fjäderfäbranschen, eftersom deras viktigaste konkurrensfördel är den svenska salmonellafriheten. Därför känns det bra att de rutiner vi skapat med omtanke om fjäderfäproducenterna har fungerat.

Vid frågor kontakta Kjell Larsson, fodersäkerhetsansvarig Lantmännen Lantbruks foderdivision, telefon 070-536 93 42 Margareta Helander, marknadschef Lantmännen Lantbruks foderdivision, telefon 070-652 09 50

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 49 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se