Lantmännen Lantbruk tar över potatisverksamheten från Weibull Trädgård

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2007-11-26

Lantmännen Lantbruk tar över potatisverksamheten från Weibull Trädgård Från den 1 januari 2008 tar Lantmännen Lantbruk över potatisaffären från Weibull Trädgård. Det gäller all potatisverksamhet i Weibull Trädgård: utsädesproduktion samt försäljning av utsädespotatis till både yrkesodlare och konsumenter. Weibull Trädgård fortsätter dock via avtal att sälja utsäde till konsumenter.

Weibull Trädgårds potatisverksamhet finns idag i Bankeryd, Umeå och Norra Sunderbyn. Försäljning sker i dag av säljare inom Weibull Trädgård samt inom Lantmännen Lantbruk.

All potatisverksamhet går från den 1 januari 2008 över till Lantmännen Lantbruk. Weibull Trädgård har, som tidigare meddelats, lagts ut till försäljning. Lantmännen vill dock behålla potatisaffären inom koncernen.

– För Lantmännen Lantbruk passar potatisaffären väl in i kärnverksamheten. Redan i dag möter vi många potatisodlare och utsädesodlare som kunder hos oss, och det känns positivt att kunna erbjuda yrkesodlarna potatisutsäde. Att ta in potatis i vår produktportfölj stärker oss i arbetet med att vara lantbrukarens bästa affärspartner, säger Micael Sundström, marknadschef Lantmännen Lantbruk.

Via avtal med Lantmännen Lantbruk kommer Weibull Trädgård även i fortsättningen att sälja potatisutsäde till konsumenter.

MBL-förhandlingar har hållits om överflyttningen av potatisverksamheten till Lantmännen Lantbruk.

En översyn av produktionsdelen av potatisverksamheten har påbörjats med syfte att undersöka möjligheten till effektiviseringar av verksamheten för att öka lönsamheten.

För information kontakta Micael Sundström, marknadschef Lantmännen Lantbruk, telefon 0171-267 26, 070-518 60 25 Charlotte Elander, chef växtodlingsdivisionen, telefon 040-22 53 91, 070-211 26 91 Sören Rudmer, tf vd Weibull Trädgård, telefon 0414 - 44 38 01

Fakta/Lantmännen Lantbruk Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Lantmännen ägs av 44 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 32 miljarder kronor. Lantmännen Lantbruk utgör koncernens kärnverksamhet. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannen.com