Lantmännen Lantbruk samarbetar med holländskt bolag kring foderutveckling

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2008-04-03

Lantmännen Lantbruk samarbetar med holländskt bolag kring foderutveckling Lantmännen Lantbruk och det holländska forsknings- och utvecklingsbolaget CCL BV har tecknat ett tvåårigt samarbetsavtal kring utveckling av foder till nötkreatur. Tack vare samarbetet stärker de båda företagen sina ledande positioner inom foderutvecklingsområdet.

Lantmännen Lantbruk arbetar sedan drygt ett år tillbaka med en ny strategi för foderutveckling, med fältförsök ute på gårdar i kombination med internationella samarbeten.
– Vi är glada att nu kunna presentera vår första internationella samarbetspartner inom foderutveckling, det holländska forsknings- och utvecklingsbolaget CCL BV, säger Lennart Nilsson, chef foderdivisionen Lantmännen Lantbruk.

CCL BV är dotterbolag till Cehave Landbouwbelang som är ett holländskt kooperativt lantbruksföretag och marknadsledande fodertillverkare i Holland.

Under en tvåårsperiod kommer Lantmännen Lantbruk och CCL BV att göra gemensamma foderförsök på Lantmännens försöksgård Nötcenter Viken. Försöks- och utvecklingsarbetet sker gemensamt, liksom prioriteringen av vilka projekt som ska genomföras. De båda företagen kommer sedan att enskilt använda sig av försöksresultaten i sin produktutveckling.

Lantmännen Lantbruk ser stora fördelar med att samarbeta internationellt.
– Genom samarbetet med CCL fördubblar vi vår kompetens inom foderutveckling till nötkreatur, och det ger oss möjlighet att fortsätta ligga i framkant och bibehålla positionen som det ledande foderutvecklingsföretaget i Sverige. Dessutom ger det oss möjlighet att pressa våra kostnader och bli mer effektiva, säger Lennart Nilsson.

Vid frågor kontakta Lennart Nilsson, chef foderdivisionen Lantmännen Lantbruk, telefon 070-644 11 43 Margareta Helander, foderutvecklingschef Lantmännen Lantbruk, telefon 070-652 09 50Fakta/Cehave Landbouwbelang och CCL BV Cehave Landbouwbelang är ett holländskt kooperativt lantbruksföretag med cirka 5 500 ägare. Kärnverksamheten är produktion och försäljning av foder samt försäljning av foderråvaror och tjänster. Cehave har en omsättning på cirka 1 miljard euro, och är verksamma i Holland, Belgien, Tyskland, Ungern, Polen och Kina. Dotterbolaget CCL BV är ett forsknings och utvecklingsbolag som omsätter 9,6 miljoner euro och har 95 medarbetare. CCL BV har egna försöksgårdar för gris och fjäderfä.

Fakta/Lantmännen Lantbruk Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Lantmännen ägs av 42 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 36 miljarder kronor. Lantmännen Lantbruk utgör koncernens kärnverksamhet. Vi utvecklar och erbjuder produkter och tjänster som bidrar till att skapa ett starkt och konkurrenskraftigt lantbruk. Läs gärna mer på www.lantmannen.com