Lantmännen lägger bud på aktierna i danska Hedegaard A/S

Nyhet

PRESSMEDDELANDE 2008-04-02 Lantmännen lägger bud på aktierna i danska Hedegaard A/S Lantmännen har i dag onsdag den 2 april lagt ett bud på aktierna i lantbruksföretaget Hedegaard A/S i Danmark. Bolaget är registrerat på den danska aktiebörsen. Avsikten är att förvärva så många aktier att Lantmännens andel uppgår till minst 51 procent och att Lantmännen därmed blir majoritetsägare i bolaget.

Lantmännen äger i dag 29 procent av aktierna i Hedegaard A/S. I linje med Lantmännens nya strategi att expandera internationellt inom affärsområde Lantmännen Lantbruk, vill man nu utöka ägandet i Hedegaard till en majoritetspost.

Lantmännens bud gäller köp av alla utestående aktier i Hedegaard till ett pris av 520 DKK per aktie. Budkursen innehåller en premie på 19 procent i förhållande till kursen den 1 april 2008. Med denna budkurs är värdet för Hedegaard totalt sett 416 miljoner DKK. Budet är villkorat att Lantmännens ägarandel ökar till minst 51 procent och att den danska konkurrensstyrelsen godkänner affären.

Budet läggs i samförstånd med Bröderna Ewers A/S, med vilka ett aktieägaravtal har upprättats. Bröderna Ewers äger i dagsläget 5,5 procent av aktierna i Hedegaard.

Hedegaard omsätter cirka 2 miljarder danska kronor inom foder, växtodling och livsmedel på den danska marknaden.

Lantmännen ser affären som mycket positiv för samtliga parter.
– Genom ett utökat samarbete blir Hedegaard en ännu starkare aktör på den danska marknaden. Hedegaard är ett stabilt, välskött och affärsmässigt företag som kan utvecklas ytterligare med Lantmännen som majoritetsägare och det finns synergier att dra nytta av, säger Per Strömberg, vd och koncernchef Lantmännen.

Genom affären planeras även ett utökat samarbete med lantbruksföretaget Bröderna Ewers som primärt driver verksamhet på södra Jylland samt Fyn. – Vi samarbetar redan i dag både med Hedegaard och Bröderna Ewers bland annat i våra gemensamma inköpsbolag. Samarbetet mellan Hedegaard, Bröderna Ewers och Lantmännen skapar goda förutsättningar för att utveckla en framgångsrik och kundorienterad lantbruksaffär, säger Arne Rantzow, affärsområdeschef Lantmännen Lantbruk.

Lantmännens bud på aktierna i Hedegaard gäller till den 5 maj 2008. Danske Markets Corporate Finance är finansiell rådgivare åt Lantmännen.

För frågor kontakta gärna: Per Strömberg, vd och koncernchef Lantmännen, tel: +46 703 85 11 91 Arne Rantzow, affärsområdeschef Lantmännen Lantbruk, tel: +46 703 27 78 79 Carl-Axel Westlund, ekonomi- och finansdirektör Lantmännen, tel: +46 705 55 42 54 Claus Ewers, direktör Br Ewers, tel: +45 23 21 41 73

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 42 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 19 länder och omsätter 36 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.com