Lantmännen köper Skurups fjärrvärmeverk

Nyhet

Lantmännen köper Skurups fjärrvärmeverk Lantmännen stärker sin position inom energiområdet. Koncernstyrelsen har nu fattat beslut om att köpa Skurups fjärrvärmeverk.

I Skurup finns en halmeldad fjärrvärmeanläggning som idag drivs av NCC. Halmleverantörer är lokala bönder och kunderna är främst Skurups kommun. Att Lantmännen köper värmeverket är en del i en större satsning koncernen gör inom energiområdet.

– Vi vill ta en position i det här mellanstora storlekssegment inom fjärrvärmeområdet. Energiområdet är ett affärsområde som kommer att utvecklas mycket framöver. Lantmännens affärsidé är att med kunden i fokus utveckla och förädla åkermarkens resurser på ett ansvarsfullt sätt. Att ta ansvar för energiproduktionen ligger tydligt i den linjen, säger Bengt Håkansson, Lantmännens affärsområdeschef för Energi.
Det är Lantmännen Energi AB som köper värmeverket. I samband med förvärvet tecknar Lantmännen även ett avtal med Skurups kommun om fortsatta och utökade fjärrvärmeleveranser. Anläggningens kapacitet är idag 19 GWh.

– Vi kommer att göra omfattande investeringar i värmeverket. Det kan handla om en produktionsökning på upp till 50 procent mer än dagens kapacitet, säger Ivar Karlsson, ansvarig för Lantmännens fjärrvärmeverksamhet.

För mer information kontakta gärna: Bengt Håkansson, affärsområdeschef Energi, Lantmännen, tel: 0705-888 314 Ivar Karlsson, ansvarig för Lantmännens fjärrvärmeverksamhet, tel: 0708-14 78 30

PRESSMEDDELANDE 1 (1)

2005-08-01 Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Sveriges största koncerner inom livsmedel och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Bageri Skogaholm, Schulstad, Kronfågel, Weibulls, Doggy och Mjau. Butikskedjan heter Granngården. Lantmännen ägs av 50 000 svenska lantbrukare, har 13 000 anställda, är verksam i 16 länder och omsätter 30 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.lantmannen.se